สอนสังคมศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ ,ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ ,ศิลปะ(สำหรับเด็ก) โดยครูอีฟ ( ID:12110 )

เรียนสังคมศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ ,ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ ,ศิลปะ(สำหรับเด็ก)ที่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรียนก่อนจ่ายที่หลังมั่นใจได้ สอนพิเศษที่บ้านโดยทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100%

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนตัวต่อตัว Tutor Ferry รับสอนพิเศษที่บ้าน

ครูอีฟ กานดา  ธีรานนท์ ( ID:12110 )

สอนวิชา : สังคมศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ ,ภาษาไทย ,ภาษาอังกฤษ ,ศิลปะ(สำหรับเด็ก)


สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่

ค่าเรียน : 300 - 350 บาท / ชั่วโมง

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call : ไม่ได้

สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ (Double degree) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
บธ.บ. (การท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศศ.ม. (การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) เกียรตินิยม

เทคนิคการสอน

สอนสังคมศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ (ทุกระดับ) / ภาษาไทย (ทุกระดับ) / ภาษาอังกฤษ(ทุกระดับ) / 
ศิลปะ(สำหรับเด็ก)
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (ระดับอุดมศึกษา) และเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา ไทยศึกษา, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (ในระดับอุดมศึกษา และปวช., ปวส.) 
ประสบการณ์สอนพิเศษ เคยรับสอนอิสระในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ระดับประถม สอนศิลปะสำหรับพัฒนาการเด็ก
แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
Tutor Ferry Application

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น