สอนภาษาไทย โดยครูโป๊ะ ( ID:12119 )

เรียนภาษาไทยที่บ้านย่านศาลายา ,ปิ่นเกล้า ,ฝั่งธน เรียนก่อนจ่ายที่หลังมั่นใจได้ สอนพิเศษที่บ้านโดยทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100%

หาครูสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนตัวต่อตัว Tutor Ferry รับสอนพิเศษที่บ้าน

ครูโป๊ะ พิเภก เมืองหลวง ( ID:12119 )

สอนวิชา : ภาษาไทย


สถานที่ : ศาลายา ,ปิ่นเกล้า ,ฝั่งธน
จังหวัด : กรุงเทพฯ - นครปฐม

ค่าเรียน : 300 - 400 บาท / ชั่วโมง

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call : ไม่ได้

สถาบันการศึกษา

ปริญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 เกรดเฉลี่ยน 3.25

ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 เกรดเฉลี่ย 3.31

เทคนิคการสอน

ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2558-2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2556-2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2554-ปัจจุน  (บางงานหมดสัญญาจ้างแล้ว)
อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์พิเศษ รายวิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารย์พิเศษรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์พิเศษรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร


มีประสบการณ์การสอนในวิชาภาษาไทยพื้นฐานอย่างเข้มข้น สามารถสอนได้ทั้งภาษา วรรณคดี คติชน  นักเรียนที่เรียนได้จะได้รับความสนุกสนาน รวมทั้งความรู้อย่างเต็มเปี่ยม
แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
Tutor Ferry Application

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น