สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » โจทย์คณิตศาสตร์ มัธยม3 (สอบเข้า ม.4) 3เรื่องสำคัญห้ามพลาด [พร้อมเฉลย]

16 พฤศจิกายน 2561

โจทย์คณิตศาสตร์ มัธยม3 (สอบเข้า ม.4) 3เรื่องสำคัญห้ามพลาด [พร้อมเฉลย]

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องเลขยกกำลัง เรื่องพหุนาม พร้อมเฉลย

โจทย์คณิตศาสตร์ มัธยม3 (สอบเข้า ม.4) เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ เลขยกกำลังและเรื่องพหุนาม [พร้อมเฉลย]

แนวข้อสอบเข้า ม.4

เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ + เรื่องเลขยกกำลัง + เรื่องพหุนาม (พร้อมเฉลย)


1. เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์


เฉลยเรขาคณิตวิเคราะห์


เฉลยเรขาคณิตวิเคราะห์


2. แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

แนวข้อสอบเรื่องเลขยกกำลัง

เฉลยโจทย์เลขยกกำลัง


เฉลยโจทย์เลขยกกำลัง

เฉลยโจทย์เลขยกกำลัง


3. แนวข้อสอบเรื่องพหุนาม


แนวข้อสอบเรื่องพหุนาม

แนวข้อสอบเรื่องพหุนาม

แนวข้อสอบเรื่องพหุนาม

แนวข้อสอบเรื่องพหุนาม

แนวข้อสอบเรื่องพหุนาม


เฉลยโจทย์พหุนาม


เฉลยโจทย์พหุนาม

เฉลยโจทย์พหุนาม


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์คณิตศาสตร์ มัธยม3 (สอบเข้า ม.4) 3เรื่องสำคัญห้ามพลาด [พร้อมเฉลย]