สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

27 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

ประจำปีงบประมาณ 2562

ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 155 อัตรา  


  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 153 อัตรา 
  • ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา  

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 00.01 นาฬิกา – วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- สมัครออนไลน์  คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดแนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา คลิกที่นี่
- ดาวน์โหลดคำแนะนำการสมัครสอบ คลิกที่นี่เลย

หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7568


ตัวอย่างคำแนะนำการสมัคร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร