สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » Merry Christmas 2022 - คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส

21 ธันวาคม 2564

Merry Christmas 2022 - คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส

Merry Christmas and Happy New Year 2019 รวมคำอวยพร คำศัพท์และรูปภาพวันคริสต์มาส 2019

Merry Christmas and Happy New Year 2019

คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส
Merry Christmas and Happy New Year 2022

รวมคำอวยพร คำศัพท์และรูปภาพวันคริสต์มาส 2022


Christmas is a season of great joy: a time for remembering the past and hoping for the future. May the glorious message of peace and love fill you with joy during this wonderful season.
คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน เป็นช่วงเวลาที่จะนึกย้อนไปถึงวันคืนเก่าๆ และความหวังในอนาคตที่จะมาถึง ขอให้คำอวยพรแห่งความรักและความสงบสุขได้เติมเต็มความสนุกสนานตลอดช่วงเทศกาลนี้


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


Christmas is the time of giving and sharing, it is the time of loving and forgiving.  May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love.
คริสต์มาสเปนช่วงเวลาแห่งการให้และแบ่งปัน การมอบความรักและการให้อภัย ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งวันคริสต์มาสเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความรักและความอบอุ่น

Christmas songs in the background to set the mood, the lights are blinking, the eggnog is ready and family and friends are on their way. What else could you ask for?! Merry Christmas!
เพลงคริสมาสต์ลอยมาจัดอารมณ์ แสงไฟกระพริบ eggnog ก็พร้อมแล้วสำหรับครอบครัวและเพื่อนก็อยู่ระหว่างทาง

Christmas is forever, not for just one day,for loving, sharing, giving, are not to put away like bells and lights and tinsel, in some box upon a shelf.The good you do for others is good you do yourself…
คริสต์มาสเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่เพียงวันเดียว สำหรับการให้ความรัก การแบ่งปัน การมอบสิ่งดี ๆ ไม่ควรจะสิ้นสุดเหมือนกับระฆัง ไฟ และของประดับ ในกล่องที่วางไว้บนชั้นสิ่งดี ๆ ที่คุณทำเพื่อคนอื่นก็คือสิ่งดี ๆ ที่คุณทำมันด้วยตัวเอง


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


Christmas brings family and friends together; it helps us appreciate the love in our lives we can often take for granted. May the true meaning of the holiday season fill your heart and home with many blessings.
คริสต์มาสนำพาให้ครอบครัวและเพื่อนมาพบกันอีกครั้ง เป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้พวกเราซาบซึ้งในความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตที่บ่อยครั้งเราอาจมองข้ามไป ขอให้ความหมายที่แท้จริงของฤดูกาลแห่งการพักผ่อนนี้เติมเต็มหัวใจและครอบครอบครัวของคุณด้วยบรรดาคำอวยพรทั้งมวล

You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!
คุณเป็นคนพิเศษ คุณไม่เหมือนใคร ขอให้คริสต์มาสของคุณพิเศษแบบไม่เหมือนใครอย่างที่คุณเป็น สุขสันต์วันคริสต์มาส  


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


Keep your Christmas-heart open all the year round.
ขอให้หัวใจของคริสต์มาสเปิดอ้าอยู่อย่างนั้นตลอดปี

This Christmas Day. Ask anyone with a healthy body.
วันคริสต์มาสครั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง

I wish we could put up some of the Christmas spirit in jars and open a jar of it every month. 
ขอให้ทุกคนใส่ความตั้งใจในวันคริสต์มาสลงในขวดโหล และเปิดขวดโหลแห่งความตั้งใจนั้นทุก ๆ เดือน


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


May the message of Christmas fill your life with joy and peace. Best wishes to you and your family during this holiday season.
ขอให้คำอวยพรของวันคริสต์มาสเติมเต็มชีวิตคุณไปด้วยความสนุกสนานและความสงบ ขอส่งความปรารถนาดีไปให้ครอบครัวของคุณในช่วงเทศกาลนี้ด้วยMay Christ bless you with all the happiness and success you deserve! Merry Xmas!
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรแด่คุณ ด้วยความสุขและความสำเร็จที่คุณคู่ควร สุขสันต์วันคริสต์มาส

May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love and your life with laughter.
ขอให้เทศกาลคริสต์มาสเต็มเติมความสนุกให้บ้านของคุณ เต็มเติมหัวใจด้วยความรัก และเติมเต็มชีวิตด้วยเสียงหัวเราะ


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


May the miracle of Christmas fill your heart with warmth and love.Christmas is the time of giving and sharing.It is the time of loving and forgiving.Merry Christmas!
ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาสเติมหัวใจคุณด้วยความอบอุ่นและความรัก คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาของการให้และการแบ่งปันเป็นช่วงเวลาแห่งความรักและการให้อภัย สุขสันต์วันคริสต์มาส

Health, Peace, and sweet content be yours. 
ขอให้คุณมีสุขภาพดี มีความสงบทางใจ และพบเจอแต่ความสุขในชีวิต

Peace on earth will come to stay, When we live Christmas every day. 
ความสงบสุขบนโลกจะเกิดขึ้นไม่มีสิ้นสุด เมื่อเราทำให้ทุก ๆ วันเป็นวันคริสต์มาส


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


There’s nothing sadder in this world than to awake Christmas morning and not be a child. 
บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เศร้าไปกว่าการที่ตื่นขึ้นมาในวันคริสต์มาสแล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นเด็ก

This the season for good food, family, friends, presents and fellowship. May yours be filled with each this season and throughout the year.
นี่เป็นฤดูกาลแห่งอาหารดี ๆ เพื่อนฝูง ครอบครัว ของขวัญ และมิตรภาพ  ขอให้สิ่งเหล่านี้จงอยู่กับคุณเนื่องในวันพิเศษนี้และตราบตลอดทั้งปี

Love and Joy came down on the earth on Christmas day 2 make u happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your life.
ความรักและความปิติใจลงมาสู่โลกในวันคริสมาสต์เพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุขและทำให้รู้สึกสดชื่น ขอให้คริสมาสต์ได้ช่วยขยายความสดชื่อรื่นเริงในชีวิตของคุณ


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


Each moment in a day has its own value. Morning brings HOPE, Afternoon brings FAITH. Evening brings LOVE, Night brings REST. Hope u will all of them every day. HAPPY CHRISTMAS AND NEW YEAR !
แต่ละช่วงเวลาของวันมีคุณค่าในตัวมันเอง ช่วงเช้าหมายถึงความหวัง ช่วงบ่ายนำมาซึ่งความศรัทธา ช่วงเย็นนำมาซึ่งการพักผ่อน หวังว่าคุณจะตั้งใจให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกๆวัน สุขสันต์คริสมาสต์และสุขสันต์ปีใหม่

I wish Santa brings you the gift of never ending happiness this Christmas! May you and your family be blessed abundantly. Merry Christmas and a Prosperous New Year!
ฉันขอให้ซานต้านำมาซึ่งของขวัญที่ไม่มีวันหมดความสุขในคริสมาสต์นี้ ขอให้คุณและครอบครัวได้รับคำอวยพรอยากมากมาย สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่ที่รุ่งเรืองคำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส


I wish You Lovely X-mas; I wish You Favorable; I wish You Enjoyable; You shall not Lack in this X-mas; Thy Lord shall provide to You!Merry X-Mas.
ฉันขอให้คุณมีคริสมาสต์ที่น่ารัก ฉันขอให้คุณมีแต่คนรัก มีแต่ความสนุก ไม่ขาดแคลนอะไรเลยในคริสมาสต์นี้ สุขสันต์วันคริสมาสต์และสวัสดีปีใหม่


คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส

คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส

คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาสคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันคริสต์มาสOrnaments – ของประดับต้นคริสต์มาส
Snow Globe – ลูกโลกหิมะ
Nutcracker – เครื่องกะเทาะเปลือกถั่ว
Christmas Trimmings – ของประดับเทศกาลคริสต์มาส
Wreath – พวงหรีด
Christmas Lights – ไฟคริสต์มาส
Chimney – ปล่องไฟ
Carolers – คณะประสานเสียงเพลง Christmas
Poinsettia – ต้นคริสต์มาส
Christmas carols – เพลงคริสต์มาส
The Christmas Wreath – พวงมาลัยวันคริสต์มาส
Holly – ต้นฮอลลี่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ถึงการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์
Christmas Gifts – ของขวัญวันคริสต์มาส
Tradition – ขนบธรรมเนียมประเพณี
Stockings – ถุงเท้า
Stocking Stuffers – ของขวัญที่ใส่ในถุงเท้า
Festivities – พิธีเฉลิมฉลอง
Santa Claus – ซานตาคลอส
Snowman – สโนว์แมน
Reindeer – กวางเรนเดียร์
Goodwill – ความปรารถนาดี
Celebrate – การเฉลิมฉลอง
Jolly – ครึกครื้น รื่นเริง สนุกสนาน
Nativity Scene -ฉากการประสูติของพระเยซู

คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาสTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

Merry Christmas 2022 - คำอวยพรวันคริสต์มาสภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล และรูปวันคริสต์มาสพร้อมคำศัพท์วันคริสต์มาส