สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? และคะแนนที่ต้องใช้ของคณะต่างๆ

16 ธันวาคม 2561

TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? และคะแนนที่ต้องใช้ของคณะต่างๆ

TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? วันนี้มาดูันครับว่า Tcas เข้ามหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนนอะไรกันบ้าง และคณะไหนต้องใช้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้าง มาดูกันครับ

TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? และคะแนนที่ต้องใช้ของคณะต่างๆTCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ?

วันนี้มาดูันครับว่า Tcas เข้ามหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนนอะไรกันบ้าง และคณะไหนต้องใช้คะแนนอะไรเท่าไหร่บ้าง มาดูกันครับ


GPAX – ผลการเรียนเฉลี่ย

ผลการเรียน (เกรด) เฉลี่ยของทุกวิชาที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)

O-Net – การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

O-NET (Ordinary National Educational Test) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ซึ่งจะทำการสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

GAT – แบบทดสอบความถนัดทั่วไป

GAT (General Aptitude Tests) เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50% ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50%

PAT – ความรู้พื้นฐานแลัศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อวิชาชีพ

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพ มีทั้งหมด 7 ส่วน

9 วิชาสามัญ

เป็นข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 9 วิชา


การใช้คะแนนของคณะต่างๆ

TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? และคะแนนที่ต้องใช้ของคณะต่างๆ

TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? และคะแนนที่ต้องใช้ของคณะต่างๆ
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ? และคะแนนที่ต้องใช้ของคณะต่างๆ

DEK62, News, Tcas