แนะนำหลักสูตรและสาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ

สาขาวิชานี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างและวัสดุ เครื่องกล ระบบควบคุมการบิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศและอวกาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการสร้างเครื่องบินหนึ่งลำต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง แต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่อย่างไร และมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน

วิศวกรรมการบินและอวกาศ


แนะนำหลักสูตรและสาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ


สาขาวิชานี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้หลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างและวัสดุ เครื่องกล ระบบควบคุมการบิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศและอวกาศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเรียนการสอนจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการสร้างเครื่องบินหนึ่งลำต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง แต่ละชิ้นส่วนมีหน้าที่อย่างไร และมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน


คุณสมบัติของผู้เรียน

 1. มีความทะเยอทะยาน ชอบความท้าทาย และมีความคิดสร้างสรรค์
 2. มีความชำนาญในการแก้ปัญหาและมีหัวทางด้านเทคนิค
 3. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 4. ชื่นชอบการรื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อค้นหาการทำงานว่าเป็นเช่นไร
 5. สนใจเครื่องจักร เครื่องกล และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
 6. สนใจแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
 7. ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมทางอากาศและตรรกะในการผลิตเครื่องบิน
 8. มีความเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาย่อย

1. หลักการอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics)
ศึกษาเกี่ยวกับแรงของอากาศที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 
2. ความรู้ทางโครงสร้างอากาศยาน (Structures)
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องบิน การเลือกใช้วัสดุ ไปจนถึงการประกอบเครื่องบิน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นเรื่องสำคัญ
3. พื้นฐานของระบบขับดัน (Propulsion)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องยนต์ที่ทำให้เครื่องบินสามารถเอาชนะแรงต้านและมีพลังในการขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะ 
4. ระบบควบคุมอากาศยาน (Dynamics & Control Systems)
ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการควบคุมและการตอบสนองของเครื่องบิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการบิน

วิชาหลักที่เรียน

 1. ความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศต้องเรียน มีความใกล้เคียงกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แต่จะมีวิชาเฉพาะบางส่วนที่แตกต่างกันออกไป 
 2. พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน
 3. อากาศพลศาสตร์
 4. เครื่องยนต์และการขับดันอากาศยาน
 5. โครงสร้างอากาศยาน
 6. เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
 7. เทคโนโลยีการบิน
 8. การจัดการการบิน
 9. วัสดุอากาศยาน
 10. การออกแบบระบบอากาศยาน
 11. การซ่อมบำรุงอากาศยาน

อาชีพน่าสนใจ

 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการจราจรทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการเดินอากาศ
 • วิศวกรโครงสร้างอากาศยาน
 • วิศวกรฝ่ายวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรเครื่องจักรใหญ่
 • วิศวกรออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม
 • วิศวกรควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม
 • หากเป็นงานที่ตรงสาย ส่วนใหญ่งานของวิศวกรการบินในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นหลัก หรือผลิตเครื่องบินเล็กเพื่อใช้ในงานสื่อสาร เกษตรกรรม สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และงานทางการทหาร แต่ถ้ามีโอกาสศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและทำงานในต่างประเทศ ขอบเขตงานก็จะกว้างขวางขึ้น เช่น ทำงานกับบริษัทผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่หรือองค์กรระดับโลกอย่างนาซ่าได้ 

แนวโน้มในอนาคต

ปัจจุบันทั่วโลกมีสายการบินพาณิชย์อยู่ประมาณ 300 แห่ง รวมแล้วมีเครื่องบินพาณิชย์ 27,000 ลำ และมีการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2022 น่าจะเพิ่มจำนวนไปถึง 35,600 ลำ ส่วนหนึ่งก็มาจากความนิยมในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก และแน่นอนว่าความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การเรียนสาขาวิชานี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียว


เรียนต่อวิศวกรรมการบินและอวกาศในต่างประเทศ

ปัจจุบันมีหลายประเทศทั้งในแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชียที่เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ไม่ว่าจะเป็น 
 • สหรัฐอเมริกา 
 • สหราชอาณาจักร
 • ออสเตรเลีย
 • เยอรมนี 
 • มาเลเซีย
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • ฮ่องกง 
 • อินเดีย
 • จีน

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : วิศวกรรมการบินและอวกาศ

แนะนำหลักสูตรและสาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ


 • ชื่อ:  นายวิศว์ ศรีพวาทกุล
 • จากประเทศ : ประเทศไทย
 • จบการศึกษาหรือที่กำลังศึกษาอยู่ :  วิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์
 • ระดับการศึกษา/หลักสูตรที่เรียน : ป.เอก


ทำไมคุณถึงสมัครเข้าเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรและสาเหตุในการตัดสินใจที่เลือกเรียนในสถาบันการศึกษานี้
- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่ต้องการเรียน (วิศวกรรมการบิน), ตำราเรียนเขียนโดยอาจารย์จากสถาบันนี้ อาจารย์ที่เคยสอนเป็นศิษย์เก่าของสถาบันนี้เป็นผู้แนะนำ

ทำไมถึงเลือกมาอยู่เรียนที่อังกฤษ
- ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน จึงไม่ต้องไปเสียเวลาเริ่มเรียนภาษาที่สาม, หลักสูตรใช้เวลาสั้น เมื่อเทียบกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษประเทศอื่นๆ จึงมีหลักสูตรที่แน่นและมีมาตรฐานสูง

คุณรู้สึกอย่างไรในช่วงหนึ่งเดือนแรกของการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
-  เงียบมาก เนื่องจากสถาบันตั้งอยู่ในที่ห่างชุมชน แต่เมื่ออยู่ๆไปก็เริ่มชินกับความเงียบ และเริ่มเห็นว่าบรรยากาศช่วยส่งเสริมให้มีสมาธิกับการเรียนได้มาก

สถาบันการศึกษาของคุณมีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในช่วงแรกของการเรียน
-  อาจารย์ที่ปรึกษาพาเดินชมสถานที่ต่างๆในวันแรก มหาวิทยาลัยมีจัดอบรมต่างๆ ทั้งด้านการเรียน, การใช้บริการต่างๆ มีชมรมต่างๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ

คุณพักอยู่ที่ไหนและหาที่พักอย่างไรให้เหมาะสมกับคุณ
-  เมื่อมาถึง ได้หอพักนักเรียนในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากจำกัดระยะเวลาอยู่ได้แค่สองปี เมื่อใกล้หมดสัญญาจึงได้ย้ายออก โดยหาบ้านเช่าในหมู่บ้านผ่านบริษัทนายหน้า และได้เช่าบ้านอยู่พร้อมกับนักเรียนไทยอีกคน    

คุณเคยมีประสบการณ์ในการปรับตัวและความแตกต่างของวัฒนธรรมเมื่อคุณอยู่ที่อังกฤษบ้างไหม
-  ไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากผู้คนค่อนข้างสุภาพและคิดถึงผู้อื่่น ช่วงแรกต้องปรับตัวในเรื่องการขับรถ เพราะคนที่นี่เคารพกฏจราจรและขับรถสุภาพกว่ามาก

คุณจ่ายค่าเล่าเรียนของคุณอย่างไร
- ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คุณทำอะไรต่อเมื่อคุณเรียนจบหลักสูตร คุณจะกลับไปยังประเทศของคุณหรือไม่
- กลับไปทำงานในตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนมา

ความท้าทายที่มากที่สุดที่คุณเผชิญหน้าในช่วงปีแรกคืออะไร
- การคิดหัวข้อและดำเนินงานวิจัยด้วยตัวเอง อาจารย์ที่ปรึกษาปล่อยให้ทำการค้นคว้าในวงกว้างไปด้วยตัวเองก่อน แล้วจึงค่อยให้คำแนะนำให้กลับมาในแนวทางที่เหมาะสม

การเรียนการสอนที่นี่นับว่าแตกต่างจากประเทศของคุณหรือไม่ อย่างไร
- ไม่เห็นความแตกต่างชัดเจน แต่จากประสบการณ์รู้สึกว่าจะส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมค่อยนข้างมาก

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเรียนในต่างประเทศ
- มีอิสระในการเลือกหัวข้อและพัฒนางานวิจัยของตัวเอง มีโอกาสทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และเห็นประโยชน์ได้ชัดเจนในการนำไปใช้งานจริง ได้ทำงานร่วมกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ

บทเรียนที่มีค่าที่สุดที่คุณได้เรียนรู้เมื่อคุณเริ่มต้นเรียนต่อ
- เรียนในสิ่งที่รัก แล้วจะทำได้ดี

คุณมีคำแนะนำที่จะให้กับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ อย่างไร
- เชื่อมั่นในตนเอง ทำอย่างเต็มความสามารถ เพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

Cr : https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/subject-guides/aerospace-engineering/

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น