สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แผนการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขายและใช้ในการทำงานทั่วไป

18 กุมภาพันธ์ 2562

แผนการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขายและใช้ในการทำงานทั่วไป

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตัวเองได้ นักเรียนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและถูกหลักไวยากรณ์

หาครูสอนภาษาอังกฤษ

แผนการสอนสำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับพนักงานขายและวงการธุรกิจ

Teaching plan for basic English for Salesperson and Business correspondentวัตถุประสงค์ 


เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตัวเองได้ 
นักเรียนสามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและถูกหลักไวยากรณ์

ระยะเวลา


ขึ้นอยู่กับผู้เรียน การเรียนหลักสูตรหนึ่งใช้เวลา ประมาณ 20-40 ชั่วโมง ( 3 เดือน )

แผนการสอน 


บทแรก
นักเรียนจะได้ใช้คำศัพท์และประโยคในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ เช่น My name is ……, please call me ……, I’m glad to meet you เป็นต้น และได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนรู้การบรรยายในเรื่องการแนะนำตัวเองโดยใช้ Present Simple tense 
บทสอง
นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และการตั้งประโยคคำถามแบบ Yes/ No question และ การแต่งประโยคคำถามโดยใช้ Wh- question (What, When, Where, Why, Who and How) โดยยึดหลักการใช้ Present Simple tense และการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด บอกเรื่องการใช้เวลาว่าง แทรกเรื่องการ
บทสาม
นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ได้เสนอขายของ ได้เสนอราคา และตอบหรือถามราคาสินค้าเพื่อนักเรียนจะได้นำมาใช้ในอาชีพที่ทำในปัจจุบัน

การวัดการสอน 


เมื่อจบในแต่ละบท ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ แบบข้อเขียน และ แบบปฎิบัติ โดยตัวเอง และ เป็นกลุ่ม 

กิจกรรม 


จะมีการจัดกลุ่มสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และ มีเกมส์เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กะผู้เรียน 
โดยการเรียนการสอน ครู เพื่อสอนจะพูดและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับสำเนียงกะภาษาที่ใช้ในการสนทนา และอาจมีการเสริมเป็นภาษาไทยบ้างเป็นบางครั้ง 

โดย อ.พิทักษ์พงษ์ (B.B.A Business English)แผนการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขายและใช้ในการทำงานทั่วไป


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แผนการอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขายและใช้ในการทำงานทั่วไป

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ