สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


20 ก.พ. 2562

คอร์สอบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น Chinese language Fast Conversation Course (Outline)

เรียนสนทนาภาษาจีนแบบเร่งด่วน สามารถใช้ชีวิตในเมืองจีนได้ แบบสบายๆ โดยจะเรียนรู้ในเรื่องของคำทักทาย สรรพนามต่าๆ เรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข จำนวน เวลาและวันที่ เรียนรู้การใช้คำถามแบบต่างๆ เรียนรู้การสนทนาทางโทรศัพท์ที่จำเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ อาหาร สภาพอากาศ การบอกที่อยู่ การเดินทาง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในแบบคนจีนเบื้องต้น

หาครูสอนภาษาจีน ต้องการเรียนภาษาจีน

คอร์สอบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 


Chinese language Fast Conversation Course (Outline)

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 10 หัวข้อๆละ 3 ชั่วโมง


เรียนสนทนาภาษาจีนแบบเร่งด่วน สามารถใช้ชีวิตในเมืองจีนได้ แบบสบายๆ โดยจะเรียนรู้ในเรื่องของคำทักทาย สรรพนามต่าๆ เรียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข จำนวน เวลาและวันที่ เรียนรู้การใช้คำถามแบบต่างๆ เรียนรู้การสนทนาทางโทรศัพท์ที่จำเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ อาหาร สภาพอากาศ การบอกที่อยู่ การเดินทาง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในแบบคนจีนเบื้องต้น

เท่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตในประเทศจีนได้แล้วครับ

คอร์สอบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น Chinese language Fast Conversation Course (Outline)

หัวข้อการอบรม 

วันที่ 1. Pin Yin / Hello / Thank you and Pronoun
วันที่ 2. Number / Time / Date
วันที่ 3. Excuseme, Where is the bank and Communicate question
วันที่ 4. How much altogether / Money and Daily vocab:1
วันที่ 5. Furniture / Chinese social media and Daily vocab:2
วันที่ 6. Pre-test / Telephone and Sport
วันที่ 7. Weekend / Food / Weather and Season
วันที่ 8. Flight / Transportation and Address
วันที่ 9. Chinese manners and Daily verb
วันที่ 10. Comunication test

starstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คอร์สอบรมสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น Chinese language Fast Conversation Course (Outline)