26 มี.ค. 2562

[Download] ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 2562 พร้อมเฉลย (ครบ 4 วิชา)

ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตปี 2562 พร้อมเฉลย วิชาคณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

[Download] ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 2562 พร้อมเฉลย (ครบ 4 วิชา)

O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

O-NET วิชาคณิตศาสตร์


O-NET วิชาวิทยาศาสตร์


O-NET วิชาภาษาอังกฤษ

O-NET วิชาภาษาไทย

1 comments:

  1. ขอไฟน์ข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ ป 6 2562ครับ ครูสังคมติวอังกฤษครับ
    ตอบลบ