6 มี.ค. 2562

History of Thai Airasia - ประวัติสายการบินไทยแอร์เอชีย

ประวัติความเป็นมา สายการบินไทยแอร์เอชีย

History of Thai Airasia - ประวัติสายการบินไทยแอร์เอชีย

ประวัติความเป็นมา สายการบินไทยแอร์เอชียHistory of Thai Airasia - ประวัติสายการบินไทยแอร์เอชีย

Student Pilot Thai Air Asia

เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 เป็นต้นไป
  3. ชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
  4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 cm
  5. มีสุขภาพแข็งแรง สายตาปรกติ (สั้นยาวไม่เกิน 300 เอียงไม่เกิน 150)
  6. จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือกำลังจะจบ
  7. Toeic 650 ขึ้นไป
  8. ไม่มีประวัติอาชญากร
★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

History of Thai Airasia - ประวัติสายการบินไทยแอร์เอชีย