10 เม.ย. 2562

เปิดคำทำนาย นางสงกรานต์ ปี2562 ทรงครุฑทัดดอกทับทิม “ทุงสะเทวี”

ใกล้เข้ามาทุกทีกับเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกๆปี ที่มีประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เช่น การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นต้น

เปิดคำทำนาย นางสงกรานต์ ปี2562 ทรงครุฑทัดดอกทับทิม “ทุงสะเทวี”

ปีนี้น้ำดี นางสงกรานต์ทรงครุฑทัดดอกทับทิม “ทุงสะเทวี”

★★★★★

ใกล้เข้ามาทุกทีกับเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกๆปี ที่มีประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เช่น การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นต้น

โดยปีนี้ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตรงกับปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช 1381 ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน โดยวันที่ 14 เมษายน ถือเป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 เวลา 15.03.03 น.

ขณะที่ นางสงกรานต์ในปีนี้ ทรงนามว่า "ทุงสะเทวี" 

ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 19.12 นาที 

เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1381 ปีนี้ วันจันทร์ เป็น ธงชัย, วันเสาร์ เป็น อธิบดี, วันอาทิตย์ เป็น อุบาทว์, วันจันทร์ เป็น โลกาวินาศ

สำหรับปีนี้ วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน

บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า นาคให้น้ำ 3 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ

วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

ขอบคุณที่มา ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง


★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เปิดคำทำนาย นางสงกรานต์ ปี2562 ทรงครุฑทัดดอกทับทิม “ทุงสะเทวี”