11 เม.ย. 2562

เตรียมสอบ BMAT มาดาวน์โหลด Aptitude Test Workbook for BMAT [EX}

สอบ BMAT Section 1 Aptitude And Skills ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ BMAT Aptitude & Skills ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

เตรียมสอบ BMAT มาดาวน์โหลด Aptitude Test Workbook for BMAT [EX}

สอบ BMAT

Section 1 Aptitude And Skills

ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ BMAT Aptitude & Skills

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf


ชุดไฟล์เตรียมสอบ BMAT

ครบทุกพาร์ท ทั้งเนื้อหาและข้อสอบ ให้มากกว่า คุ้มค่ากว่า ราคาเพียง 680 บาท

Section 1: Aptitude and Skills
ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี
The Aptitude Workbook

Section 2: Scientific Knowledge and Applications
ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี
Mathematic
Physics
Chemistry
Biology

Section3: Writing task
ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี

และไฟล์เอกสารเตรียมสอบเพิ่มเติมอีก เยอะเลย

ราคาทั้งชุดเพียง 680 บาท


★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เตรียมสอบ BMAT มาดาวน์โหลด Aptitude Test Workbook for BMAT [EX}