สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


25 เม.ย. 2562

มาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลีเตรียมสอบ TOPIK 2 หมวดสำคัญและตารางสอบ TOPIK 2019

ตารางการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ในไทย ของปี 2019 และมาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลี 3 หมวด เตรียมสอบ TOPIK

มาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลีเตรียมสอบ TOPIK 2 หมวดสำคัญและตารางสอบ TOPIK 2019

ตารางสอบ TOPIK

และคำศัพท์ 2 หมวดเตรียมสอบ TOPIK
ตารางการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ในไทย ของปี 2019 และมาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลี 3 หมวด เตรียมสอบ TOPIK

การสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ที่จัดขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่ได้จัดทุกรอบ ตามที่มีการรับสมัครในระดับสากล ใครที่จะสอบก็ต้องวางแผนก่อนว่าในปีนั้นๆ จะสอบช่วงไหน โดยใน 1 ปีจะมีการจัดสอบ 3 ครั้ง แบ่งออกเป็นช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี ซึ่งตารางสอบของปี 2019 ก็ออกมาแล้วคือ


มาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลีเตรียมสอบ TOPIK 2 หมวดสำคัญและตารางสอบ TOPIK 2019

  • รอบแรกจะเป็น การสอบครั้งที่ 64 วันที่ 19 พฤษภาคม 2019
  • รอบสองจะเป็น การสอบครั้งที่ 65 วันที่ 7 กรกฎาคม 2019
  • รอบสามจะเป็น การสอบครั้งที่ 67 วันที่  17 พฤศจิกายน 2019

สนามสอบจะแบ่งไปตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งหมด 7 สนามด้วยกัน ได้แก่


1. กรุงเทพมหานคร – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(อโศก)
2. เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3. มหาสารคาม – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. พิษณุโลก – มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. สงขลา – โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
6. นครปฐม – มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นครพนม – โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

ในการสอบไม่ได้เปิดให้สอบทุกสนาม ขึ้นอยู่กับการกำหนดว่ารอบไหน เปิดสอบสนามใดบ้าง มีเพียงแค่การสอบรอบสุดท้ายของปี อย่างการสอบครั้งที่ 67 เท่านั้น ที่จะเปิดสนามสอบครบทุกจังหวัด

ระดับภาษาเกาหลี มีกี่เลเวล

การทดสอบจะมีทั้งหมด 6 เลเวลด้วยกัน โดยจะไล่จากง่ายสุด ไปหายากสุด นั่นก็คือ ไล่ลำดับจากเลเวล 1 ไปถึง 6 แต่การสอบนี้จะมีข้อสอบเพียงแค่สองชุดคือ Topik I และ Topik II ซึ่ง Topik I จะเป็นการสอบเลเวล 1-2 และ Topik II จะเป็นการทดสอบในเลเวล 3-6 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีก็เหมือนกับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ต้องสอบเรียงลำดับ ผู้สอบจะเลือกสอบ Topik I ก่อน หรือจะไม่สอบ แล้วไปสอบ Topik II ทีเดียวเลยก็ได้


วิธีการสมัคร

จ่ายเงินค่าสมัครสอบ โดยค่าใช้จ่ายในการสอบแต่ละรอบจะอยู่ที่ 800 บาท พอโอนเงิน แล้วก็ไปกรอกข้อมูล พร้อมอัปโหลดเอกสารต่างๆ ได้แก่ หลักฐานการโอน, รูปถ่ายหน้าตรง, บัตรประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์

ถ้าทำรายการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ศูนย์สอบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครสอบกลับมาให้


วันสอบต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

เตรียมไปแค่บัตรประชาชนใบเดียว เพราะทางศูนย์สอบมีปากกาสำหรับฝนข้อสอบ เตรียมไว้ให้อยู่แล้ว ซึ่งการลบแก้ไขคำตอบจำเป็นต้องใช้ลิควิดเทปเท่านั้น ผู้สอบจะเตรียมไปเอง หรือยกมือขอจากกรรมการคุมสอบก็ได้ เพราะกรรมการคุมสอบจะเดินดูรอบห้องสอบอยู่ตลอด และเตรียมลิควิดเปเปอร์เอาไว้ให้อยู่แล้วคำศัพท์ !! สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ Topik 1 หมวด วัน วันที่ เดือน

ภาษาเกาหลีจะมีวิธีการอ่านปีโดยการอ่านตัวเลขทั้งหมด เช่น ปี 2018 คนเกาหลีก็จะอ่านเป็น ปีสองพันสิบแปด หรือพูดเป็นภาษาเกาหลีว่า  이천십팔 (อี ช่อน ชิบ พัล) ซึ่งแปลว่าสองพันสิบแปด นั่นเอง

วัน

월요일 (วอล โย อิล) วันจันทร์
화요일 (ฮวา โย อิล) วันอังคาร
수요일 (ซู โย อิล) วันพุธ
목요일 (มก โย อิล) วันพฤหัส
금요일 (คึม โย อิล) วันศุกร์
토요일 (โท โย อิล) วันเสาร์
일요일 (อิล โย อิล) วันอาทิตย์

เดือน

일월 (อิล วอล) มกราคม
이월 (อี วอล) กุมภาพันธ์
삼월 (ซัม วอล) มีนาคม
사월 (ซา วอล) เมษายน
오월 (โอ วอล) พฤษภาคม
유월 (ยู วอล) มิถุนายน
 칠월 (ชิล วอล) กรกฎาคม
 팔월 (พัล วอล) สิงหาคม
구월 (คู วอล) กันยายน
시월 (ชี วอล) ตุลาคม
십일월 (ชิบิล วอล) พฤศจิกายน
 십이월 (ชิบี วอล) ธันวาคม
วันที่
ให้ใช้ตัวเลขจีน + 일 (อิล) ที่แปลว่า วันที่…

ตัวลข

일  (อิล) 1
이 (อิล) 2
삼 (ซัม) 3
사 (ซา) 4
오 (โอ) 5
육 (ยุก) 6
칠 (ชิล) 7
팔 (พัล) 8
구 (คู)  9
십 (ชิบ) 10
십 (ชิบ) 11
이십 (อี ชิบ) 20
이십일 (อี ชิบ) 21
삼십일 (ซัม ชิบ) 30
 삼십일 (ซัม ชิบ) 31


คำศัพท์ !! สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ Topik 1 หมวด การเดินทาง & สถานที่

ทิศทาง

똑바로 (ต๊ก พา โร) ตรงไป
왼쪽 (เวน จก) ด้านซ้าย
오른쪽 (โอ รึน จก) ด้านขวา
앞 (อัพ) ด้านหน้า
뒤 (ทวี) ด้านหลัง
옆 (ยอพ) ด้านข้าง
근처 (คึน ชอ) ย่าน, บริเวณใกล้เคียง
건너편 (คอน นอ พยอน) ฝั่งตรงข้าม
북쪽 (บูก จก) ทิศเหนือ
남쪽 (นัม จก) ทิศใต้
동쪽(ทง จก) ทิศตะวันออก
서쪽 (ซอ จก) ทิศตะวันตก


วิธีการเดินทาง

마을버스 (มา อึล บอ ซือ) รถบัสในหมู่บ้าน
시내버스 (ชี แน บอ ซือ) รสบัสในเมือง
공항버스 (คง ฮัง บอ ซือ) รถบัสสนามบิน
기차 (คี ชา) รถไฟ
배 (แพ) เรือ
비행기 (พี แฮง กี) เครื่องบิน
전철 (ชอน ชอล) รถไฟฟ้า
지하철 (ชี ฮา ชอล) รถไฟใต้ดิน
택시 (แท็ก ชี่) แท็กซี่
자전거 (ซา จอน กอ) จักรยาน

สถานที่

백화점 (แพ็ก ฮวา จอม) ห้างสรรพสินค้า
놀이공원 (โน รี คง วอน) สวนสนุก
시장 (ชี จัง) ตลาด
식당 (ชิก ตัง) ร้านอาหาร
화장실 (ฮวา จัง ชิล) ห้องน้ำ
동물원 (ทง มุล วอน) สวนสัตว์
박물관 (พัก มุล กวาน) พิพิธภัณฑ์
커피숍 (คอ พี ชโยบ) ร้านกาแฟ
정류장 (ชอง รยู จัง) ป้ายรถเมล์
노래방 (โน แร บัง) คาราโอเกะ
찜질방 (จิม จิล บัง) ซาวน่า
제주도 (เช จู โด) เกาะเชจู
롯데월드 (ลอต เต้ วอล ดือ) Lotte World
남산타워 (นัม ซาน ทา วอ) โซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)
명동 (มยอง ดง) เมียงดง
동대문 ทงแดมุน
경복궁 (คยอง บ๊ก กุง) พระราชวังเคียงบ๊กกุง
궁 (กุง) วัง, พระราชวัง
지하철역 (ชี ฮา ชอล ย็อก) สถานีรถไฟใต้ดิน
호텔 (โฮ เตล) โรงแรม
대학교 (แท ฮัก กโย) มหาวิทยาลัย
공항 (คง ฮัง) สนามบิน
공원 (คง วอน) สวนสาธารณะ
사원 (ซา วอน) วัดstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

มาดูคำศัพท์ภาษาเกาหลีเตรียมสอบ TOPIK 2 หมวดสำคัญและตารางสอบ TOPIK 2019