สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

14 พฤษภาคม 2562

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ (Student Pilot และพื้นฐานวิศวะ) พร้อมเฉลยละเอียด

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)


ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ (พื้นฐานวิศวะ)

พร้อมเฉลยละเอียด


1. เมื่อแสงเดินทางจากอากาศไปกระทบแก้ว ผิวเรียบทำมุม 50 องศา กับผิวแก้ว ดังรูปส่วนหนึ่งของแสงจะสะท้อน และอีกส่วนหนึ่งจะหักเหเข้าไปในแก้ว มุมที่ลำแสงสะท้อนกระทำกับลำแสงหักเหจะอยู่ในช่วงใด

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

1. น้อยกว่า 40 องศา
2. ระหว่าง 40 องศา กับ 50 องศา
3. ระหว่าง 50 องศา กับ 100 องศา
4. ระหว่าง 100 องศา กับ 140 องศา


2. กล้องถ่ายรูปอันหนึ่ง มีระยะเลื่อนของเลนส์ เข้า-ออกได้ 1 เซนติเมตร ถ้ากล้องนี้ใช้ถ่ายรูป ได้ไกลสุดที่ระยะอนันต์ และใกล้สุดที่ระยะ 30 เซนติเมตร  จงหาค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้

1. 5 เซนติเมตร
2. 6 เซนติเมตร
3. 10 เซนติเมตร
4. 30 เซนติเมตร


3. สายอากาศแสดงดังรูปเป็นสายอากาศที่รับคลื่นวิทยุความถี่เท่าไรที่ดีที่สุด

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

1. 25 MHz
2. 50 MHz
3. 100 MHz
4. 900 MHz


4. เฟือง A  รัศมี 100 mm.  ขบกับเฟือง B รัศมี 200 mm. ดังรูป  ถ้าเฟือง A หมุนด้วยความเร็ว, w1 = 10 rad/s, ตามเข็มนาฬิกาจะทำให้เฟือง B หมุนด้วยความเร็ว w2  = ?

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

1. 20 rad/s ตามเข็มนาฬิกา
2. 20 rad/s ทวนเข็มนาฬิกา
3. 5 rad/s ตามเข็มนาฬิกา
4. 5 rad/s ทวนเข็มนาฬิกา


5. มวล 0.2 กิโลกรัมผูกเชือกยาว 2 เมตร  แขวนไว้กับเพดาน  บนพื้นใต้เพดาน 2 เมตร  มีสปริงวางอยู่ดังรูป  ถ้าดึงมวลออกมาจนเชือกทำมุม 60 องศากับแนวดิ่ง  แล้วปล่อยให้แกว่งมากดสปริง  มวลจะดันสปริงหดสูงสุดเท่าใด  ถ้าค่านิจของสปริง 400 นิวตันต่อเมตร

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

1. 25 เซนติเมตร
2. 15 เซนติเมตร
3. 5 เซนติเมตร
4. 10 เซนติเมตร


เฉลย

1) ตอบ  4

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

เมื่อแสงตกกระทบผิวมุมตกกระทบจะหมาย ถึงมุมที่รังสีแสงกระทำกับเส้นปกติ
มุมตกกระทบ q1q1 = 90องศา - 50องศา =  40องศา
แสงสะท้อนจะมีมุมสะท้อนเท่ากับมุมตก 
กระทบ  =  40 องศา
หรือแสงสะท้อนทำมุมกับผิว  =  50 องศา
ส่วนการหักเห  การเดินทางจากอากาศไปสู่แก้ว  จะเป็นการเดินทางจากตัวกลางดัชนีหักเหน้อยไปสู่ตัวกลาง ดัชนีหักเหมาก (nแก้ว มากกว่า nอากาศ เสมอ)
\ มุมหักเหจะน้อยกว่ามุมตกกระทบ ((q2 < q1
\ แสงหักเหจะมีมุมหักเหน้อยกว่า  40 องศา
หรือแสงหักเหจะทำมุมกับผิวมากกว่า 50 องศา
\ มุมระหว่างแสงสะท้อนกับแสงหักเหจึง
มากกว่า  100 องศา แต่ไม่ถึง 140 องศา2) ตอบ 1

สมมติความยาวโฟกัสเป็น  f
เมื่อถ่ายภาพที่ระยะอนันต์จะเกิดภาพที่จุดโฟกัส  แสดงว่าขณะนี้ระยะภาพ = f
เมื่อถ่ายภาพใกล้เข้ามา ต้องเลื่อนเลนส์ออกจากตัวกล้อง (เพื่อให้ระยะภาพมากขึ้น)
5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

เมื่อถ่ายภาพของวัตถุที่ระยะ 30 cm จะเลื่อนเลนส์ได้
มากสุด 1 cm
แสดงว่าขณะนี้ระยะภาพ = f + 1 
จากสูตรการหาตำแหน่ง ; 
5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)


แต่เลนส์ของกล้องถ่ายรูปต้องเป็นเลนส์นูนซึ่งมี  f  เป็นบวก
ความยาวโฟกัสของเลนส์  f = 5เซนติเมตร3) ตอบ 2

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

สายอากาศแบบเส้นตรงนั้นส่วนมากจะตั้งในแนวดิ่งเพื่อรับคลื่นไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายอากาศที่จะรับคลื่นได้ดีนั้นต้องมีความยาวเป็น ครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น


5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)


4) ตอบ 4

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

เมื่อฟันเฟืองเอาผิวของฟันเฟืองชนกันนั้น อัตราเร็วเชิงเส้นจะเท่ากัน

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)


จากรูปเมื่อฟันเฟืองอันที่ 1 หมุนตามเข็มนาฬิกาฟันเฟืองอันที่สองจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา5) ตอบ  4

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

5 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ (พร้อมเฉลยละเอียด)

เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, พื้นฐานวิศวะ, Student Pilot, Tcas