1 พ.ค. 2562

ข้อสอบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก [พร้อมเฉลย]

ข้อสอบพร้อมเฉลยนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ข้อสอบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก [พร้อมเฉลย]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกคุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT PAT ONET
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 18-25 ปี
 • มีน้ำหนักตั วไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • สอบสัมภาษณ์
★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก [พร้อมเฉลย]