24 มิ.ย. 2562

7 ติวเตอร์คณะแพทย์ศาสตร์ ชุดที่3

สอบเข้าคณะแพทย์เรียนพิเศษกับติวเตอร์คณะแพทยศาสตร์

7 ติวเตอร์คณะแพทย์ศาสตร์ ชุดที่3

หาครูสอนพิเศษ

มาดูครูสอนพิเศษคณะแพทยศาสตร์กันครับ

ครูอิ๊งรวิชญ์ วิมลวัฒนาภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยาหลักสี่ สะพานใหม่ สายไหม วัชรพล รามอินทรา
ครููมิ้นท์ธัญญารัตน์ วงศ์เก๋ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอก
ครูฝนนงนภัส อิศรางกูร ณ อยุธยาคณะแพทยศาสตร์ ม.อุบลภาษาอังกฤษม.อุบล ตัวเมืองอุบล ศรีสะเกษ
ครูพี่หมอซีนกิจจพัฒน์ สือสกุลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณิต วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะปิ่นเกล้า ท่ามหาราช ศิริราช ปิ่นเกล้า ท่ามหาราช สยาม อารีย์
ครูกรธนกร พรายดัสถ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีวะ วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์และภายในหาดใหญ่
ครูน้ำหวานศิรภัสสร หมื่นบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาษาอังกฤษอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซูนย์การค้าเมย่า,ถนนนิมมานเหมิน
แอดไลน์ไอดี : tutorferry
โทรเลย
099-823-0343


★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

7 ติวเตอร์คณะแพทย์ศาสตร์ ชุดที่3