สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


30 มิ.ย. 2562

โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม 6 พร้อมเฉลยละเอียด

โจทย์แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6 พร้อมเฉลยละเอียด

โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม 6โจทย์แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป. 6

[เฉลยละเอียดด้านล่าง]

Dana Hanson was born on March 17, 1991. He is now 15 years old. He is American. He lives at 20, Zoo Road. You can call him on 0-2- double 7-8-9. Besides running, he always swims. He wants to join in a race before he gets 16.
ใบสมัครวิ่งแข่งApplication Form for Running Race : Suksadee School Sports 

CenterName : _______________190______________________

(Family Name first)Age : ___________191_________Nationality : ________192_________Telephone number ______________193______________


1.
1. Dana        
2. Dana Hanson
3. Hanson
4. Hanson Dana

2.
1. 15
2. 16
3. 17
4. 18

3.
1. Thai
2. Thailand
3. American
4. America

4.
1. 017191
2. 020191
3. 027789
4. 022789

Mrs. Bell: Today is October 31st. What will you do on Halloween?Tom : I’ll tell ghost stories to my friends.Jack  : I’ll go to the Halloween party.Lisa   : I’ll make a Halloween pumpkin.


5. A: What will Tom do on Halloween?
B: ____________________
1. He’ll wear special costume.
2. He’ll make a Halloween mask.
3. He’ll go to the Halloween party.
4. He’ll tell ghost stories to his friends.

6.    Who’ll go to the Halloween party?
    1. Tom.
2. Anne.
3. Lisa.
4. Jack. 


Mark : Oh! The Christmas tree is beautiful.Jack  : Do you like Christmas?Mark : Yes, I do.Jack  : What did you do last Christmas?Mark : I went to church and sang Christmas carols. And you? Jack : I made a snowman and threw snowballs with my friends.


7. A: Does Mark like Christmas?
    B: …………………………………….............
1.  Yes, he do.
2.  Yes, he does.
3.  No, he don’t.
4.  No, he doesn’t.

8. A: ……………………………………….............
B: He went to church and sang Christmas carols.
1.  What were you doing?
2.  What did you do on Christmas Day?
3.  What did Jack do on Christmas Day?
4.  What did Mark do on Christmas Day?


Situation: Sarah is talking with her mother about the fruits in the basket.Sarah : Mom, what’s in the basket? Mother: Bananas, oranges and a guava Sarah : Are they all for me? Mother: No, the bananas are for your brother. The oranges are for your sister, Rose. Because she likes to drink orange juice.             Sarah  : But What about the guava. 


9. How many kinds of fruit are there in the basket? 
1. Two     
2. Three 
3. Four     
4. Five 

10. Who will get the guava? 
1. Tom      
2. Rose 
3. Sarah      
4. Sarah and her mother 

11. What does Sarah's sister like? 
1. coffee      
2. guava 
3. banana       
4. orange juice. 

เฉลย

1. ตอบข้อ 4 เพราะในใบสมัครที่กำหนดให้ ให้ระบุชื่อFamily Name First ซึ่งหมายถึงนามสกุลของผู้สมัคร ซึ่งตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต้องเขียนนามสกุล ก่อนชื่อ Hanson Dana
ข้อ  1  Dana คือ ชื่อ
ข้อ  2  Dana Hanson  คือ ชื่อ และนามสกุล 
ข้อ  3 Hanson   คือ นามสกุล

2. ตอบข้อ 1 เพราะจากเนื้อเรื่องในColumn A ระบุว่าดาน่าอายุ 15 ปี ( 15 years old)

3. ตอบข้อ 3 เพราะจากเนื้อเรื่องในColumn Aเชื้อชาติ (Nationality) ของดาน่าเป็นชาวอเมริกัน (He is American)
ข้อ  1  Thai คือ เชื้อชาติไทย
ข้อ  2  Thailand     คือ ประเทศไทย
ข้อ  4 America       คือ ประเทศอเมริกา

4. ตอบข้อ 3 เพราะหมายเลขโทรศัพท์(Telephone number) ที่กำหนดให้ ใช้คำว่า double7 ซึ่งหมายถึง 77  ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์จึงเป็น 027789

5. ตอบข้อ 4 เพราะจากเนื้อเรื่องที่โจทย์กำหนดให้ทอมเล่าเรื่องผีให้เพื่อนฟังในวันฮาโลวีน (He’ll tell ghost stories to his friends.)
ข้อ  1  He’ll wear costumes. เขาสวมเสื้อผ้า
ข้อ  2  He’ll make Halloween mask.    เขาทำหน้ากากฮาโลวีน
ข้อ  3  He’ll go to Halloween party.  เขาไปงานเลี้ยงฮาโลวีน

6. ตอบข้อ4 เพราะตามเนื้อเรื่องแจ็คไปร่วมงานฉลองวันฮาโลวีน(Jack: I go to Halloween party.)

7. ตอบข้อ 2 เพราะคำตอบถูกต้องตามหลักโครงสร้างภาษา และถูกต้องตามเนื้อหาในบทสนทนา เป็นโครงสร้างการถามตอบแบบ Yes/No Question ใน Present Simple Tense โดยใช้ does และประธานในประโยค คือ Mark ซึ่งเป็นผู้ชาย (He)
ข้อ  1  Yes, he do. ประธาน he ไม่ใช้กับ do 
ข้อ 3 No, he don’t. ประธาน he ไม่ใช้กับ doและไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง
ข้อ 4 No, he doesn’t. โครงสร้างประโยคถูกต้องแต่ ตอบไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง

8. ตอบข้อ 4 เพราะคำตอบของบทสนทนาหมายถึงมาร์คซึ่งเป็นผู้ที่ไปโบสถ์และร้องเพลงในวันคริสต์มาส คำถามจึงต้องถามถึงมาร์คเช่นกัน (What did Mark do on Christmas Day?)
ข้อ  1  What were you doing? เธอทำอะไรมา
ข้อ 2 What did you do on Christmas Day? เธอทำอะไรในวันคริสต์มาส
ข้อ 3  What did Jack do on Christmas Day? แจ๊คทำอะไรในวันคริสต์มาส

9. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ถามถึงจำนวนชนิดของผลไม้ในตะกร้า ซึ่งมี กล้วย ส้ม และ ฝรั่ง รวม 3 ชนิด (Three)
ข้อ 1 Two สอง
ข้อ 3 Four  สี่
ข้อ 4 Five ห้า

10. ตอบข้อ 4 เพราะจากบทสนทนาที่กำหนดให้ แม่ระบุว่าฝรั่งคือผลไม้ที่ซาร่าและแม่รับประทานได้ (Sarah: What about the guava?  Mother: For you and me.)

11. ตอบข้อ 4 เพราะตามโจทย์ที่กำหนดให้น้องสาวของซาร่าชอบกินส้ม (The oranges are for your sister, Rose.)
ข้อ 1  Coffee กาแฟ
ข้อ 2  Guava  ฝรั่ง
ข้อ 3 Banana กล้วยstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม 6 พร้อมเฉลยละเอียด