สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


1 มิ.ย. 2562

เปิดรับสมัคร Student Aircraft Mechanic 2019 รุ่นที่ 5 สายการบินไทยแอร์เอเชีย วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62

Thai AirAsia เปิดรับสมัคร นักเรียนช่างอากาศยาน ไทยแอร์เอเชียลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ โดย บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (บีเอซี) ประสานจุดแข็งร่วม จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาในการเรียน 1 ปีเมื่อจบแล้วทำงานทันทีกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เปิดรับสมัคร Student Aircraft Mechanic 2019 รุ่นที่ 5 สายการบินไทยแอร์เอเชีย วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62

Thai AirAsia เปิดรับสมัคร นักเรียนช่างอากาศยานรุ่น 5

เปิดให้สมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

ไทยแอร์เอเชียลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ โดย บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (บีเอซี) ประสานจุดแข็งร่วม จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาในการเรียน 1 ปีเมื่อจบแล้วทำงานทันทีกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เปิดให้สมัครออนไลน์ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

หลักสูตรช่างอากาศยาน (Student Aircraft Mechanic) 

เป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี โดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. ในสาขาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าศึกษา

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตร จะเข้ารับการอบรมทักษะด้านงานซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน ณ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะเรียนในภาคปฏิบัติกับบีเอซีเป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้นนักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนและฝึกการปฏิบัติจริงหน้างาน ( On The Job ) ณ สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกงาน 12 เดือน

ทั้งนี้ในระยะแรกของการเปิดหลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตช่างอากาศยานป้อนให้กับ สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยเฉพาะ ดังนั้นในระหว่างการเรียนนักศึกษาจะได้รับเงินเดือนจากไทยแอร์เอเชียเสมือนเป็นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอกสารเตรียมสอบ คลิกเลย

คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. เพศชาย พ้นพันธะทางทหาร
  4. สุขภาพดี โดยเฉพาะทางด้านสายตา
  5. จบปริญญาตรี หรือกำลังจะจบ
  6. คะแนน TOEIC 400+ (ผลสอบแบบ Personal เท่านั้น)
  7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

กำหนดการรับสมัครและสอบ

กำหนดการรับสมัครและสอบStudent Aircraft Mechanic 2019 รุ่นที่ 5 สายการบินไทยแอร์เิเชีย

คู่มือรับสมัคร ACM 2019 

starstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เปิดรับสมัคร Student Aircraft Mechanic 2019 รุ่นที่ 5 สายการบินไทยแอร์เอเชีย วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62