15 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.3 พร้อมเฉลย [ชุด1]

12 ส.ค. 2562

15 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.3 พร้อมเฉลย [ชุด1]

ข้อสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย

15 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย

1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทั้งหมด

ก. โรคภัย    ไข้หวัด
ข. เช้ามืด      ปีใหม่
ค. ศีรษะ       ห้องสีขาว
ง. สาวสวย   รำพึง

2. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทั้งหมด

ก. อดออม     พุทรา
ข. ฎีกา           บัวตอง
ค. แกงไก่       ผ้าใบ
ง. ยางลบ       สวดมนต์

3. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทั้งหมด

ก. เคารพ     สมุด
ข. หีบห่อ    ดำรง
ค. ประดิษฐ์   วิเศษ
ง. ชุมนุม   ระวัง

4. คำในข้อใด  ประสมด้วยสระเสียงสั้นทุกคำ

ก. ธนบัตร  พิจิตร
ข. ดาดฟ้า  ทยอย
ค. ศักดิ์ศรี  รามเกียรติ์
ง. คิดเห็น   ก้อนหิน

5. คำในข้อใดประสมด้วยสระเสียงยาวทุกคำ

ก. จำนง   ซาบซึ้ง
ข. ประทับ  เวทมนตร์
ค. ก๋วยเตี๋ยว  เครื่องราง
ง. ยาเสพติด  พิษภัย

อ่านประโยคต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 6 - 8
นกกางเขนร้องทุกเช้า

6. คำว่า “กางเขน” ประกอบด้วยพยัญชนะต้น ในหมู่อักษรใด

ก. อักษรสูง  และอักษรสูง
ข. อักษรกลาง  และอักษรต่ำ
ค. อักษรต่ำ  และอักษรกลาง
ง. อักษรกลาง  และอักษรสูง

7. จากประโยค คำว่า “นก” มีพยัญชนะต้นอยู่ในหมู่อักษรใด

ก. อักษรสูง
ข. อักษรกลาง
ค. อักษรต่ำ
ง. อักษรนำ

8. จากประโยคมีเสียงพยัญชนะต้นในหมู่อักษรใดมากที่สุด

ก. อักษรสูง
ข. อักษรกลาง
ค. อักษรต่ำ
ง.อักษรควบกล้ำ

9. สระ โ-  มีชื่อเรียกรูปสระว่าอย่างไร

ก. ไม้หน้า
ข. ไม้โอ
ค. ไม้ผัด
ง. ไม้ไต่คู้

10. คำว่า  ตู้   มีรูปสระใดประสมอยู่

ก. ตีนคู้
ข.ฟันหนู
ค. ลากข้าง
ง. พินทุ

11. คำว่า  “ดี”  มีรูปสระใดประสมอยู่

ก. ไม้ผัด  และ  ฟันหนู
ข. หยาดน้ำค้าง  และ  ฟันหนู
ค. พินทุ  และ  ตีนเหยียด
ง. พินทุ  และ  ฝนทอง

12. คำว่า  “น้า”  มีรูปวรรณยุกต์ใด

ก. ไม้เอก
ข. ไม้โท
ค. ไม้ตรี
ง. ไม้จัตวา

13. คำว่า “ค่า” มีรูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์ใด 

ก. รูปวรรณยุกต์โท  เสียงวรรณยุกต์เอก
ข. รูปวรรณยุกต์โท  เสียงวรรณยุกต์โท
ค. รูปวรรณยุกต์เอก  เสียงวรรณยุกต์โท
ง. รูปวรรณยุกต์เอก  เสียงวรรณยุกต์เอก

14. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูด

ก. เปี๊ยกเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูด
ข. กมลยืนเอามือไขว้หลังขณะพูด
ค. มดมองผู้ฟังขณะพูด
ง. ปลาค้นคว้าข้อมูลก่อนพูด

15. ขณะคุณครูพูด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร

ก. นั่งก้มหน้า
ข. ถามคำถาม
ค. คุยกันเบาๆ
ง. ตั้งใจฟัง
เฉลยคำตอบ

1. ค
2. ข
3. ง
4. ก
5. ค
6. ง
7. ค
8. ค
9. ข
10. ก
11. ง
12. ข
13. ค
14. ข
15. ง


Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

15 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.3 พร้อมเฉลย [ชุด1]