สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตร

ความต้านทานที่ต่อแบบสมมาตร คือการต่อความต้านทานที่มีลักษณะสมมาตรกับแกนการไหล ของกระแสไฟฟ้าทั้งขนาดและรูปร่างของความต้านทาน การหาความต้านทานรวมในลักษณะนี้ ให้พับความต้านทานรอบแกนกระแสไหล จุดที่ซ้อนกันจะเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตร


การต่อความต้านทานแบบสมมาตร

ความต้านทานที่ต่อแบบสมมาตร คือการต่อความต้านทานที่มีลักษณะสมมาตรกับแกนการไหล
ของกระแสไฟฟ้าทั้งขนาดและรูปร่างของความต้านทาน

การหาความต้านทานรวมในลักษณะนี้ ให้พับความต้านทานรอบแกนกระแสไหล  จุดที่ซ้อนกันจะเป็นจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากัน

สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตร
หลักการ

1.   ผ่าวงจรตามแกนสมมาตร   ซึ่งเมื่อผ่าแล้ววงจรจะแยกออกเป็น  2  ส่วน  ซึ่งมีรูปร่างเหมือนกันทั้งสองวงจรและขนานกันอยู่
2.   ให้หาความต้านทานรวมเฉพาะสายใดสายหนึ่งมาก่อน  ซึ่งอีกสายหนึ่ง  จะมีความต้านทานรวมเท่ากันด้วย   แล้วนำความต้านทานรวมของทั้ง  2  สาย    มาขนานกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นความต้านทานรวมของทั้งหมด
3.   สำหรับความต้านทานตัวที่ถูกผ่า (เมื่อผ่าแล้ว  ถ้ารวมกันอยู่  2 วงจร ให้คูณด้วย  2) จึงค่อยทำการรวมความต้านทาน  เพราะถ้าผ่า  R  เป็น  2  เส้น  ขนานกัน   แต่ละเส้นจะเป็น  2R

พิจารณารูป


สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตร

สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตร

สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตร

สรุปวิทยาศาสตร์ มัธยมต้นเรื่องการต่อความต้านทานแบบสมมาตรFerry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น