คุณสมบัติและการฝึกนักบิน และ นักบินฝึกหัด Student Pilot การบินไทย

นักบินฝึกหัด (Student Pilot) พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบตาม มาตรฐานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้วส่งไปเรียนการบินที่สถาบันการบินพลเรือน ที่หัวหิน ประมาณ 1ปี


นักบินพาณิชย์ การบินไทย


ลักษณะอาชีพ

เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบ อากาศยาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และสินค้า ระหว่างสถานีต้นทางและปลายทางเป็นอาชีพที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ไม่จำเจ ค่อนข้างอิสระ แต่มีความรับผิดชอบสูง ได้เดินทางไปทั่วโลก พบกับสิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ของชนชาติอื่นๆเป็นผู้ควบคุมและบังคับเครื่องบิน รวมทั้งอุปกรณ์การบินต่างๆ ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบุคคลที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี และผ่านการคัดเลือกของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกาศรับสมัคร บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อสอบคัดเลือกเข้า เป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทฯ แล้วส่งไปเรียนการบินที่สถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (หัวหิน) เป็นเวลา 1 ปี (สำเร็จแล้วได้ใบอนุญาต นักบินพาณิชย์ตรีเช่นกัน) และเข้ามาฝึกฝนต่อในบริษัทฯ เพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักบินที่ 3 ต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

ชายไทยอายุไม่เกิน 28 ปี (นับเดือนเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป)
จบปริญญาตรีทุกสาขา
พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
พ้นภาระทางทหาร
สุขภาพแข็งแรงและมีความสูงอย่างน้อย 165 เซนติเมตร Good eye sight
แหล่งจ้างงาน

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)    
  • บางกอกแอร์เวย์ส   
  • THAI FLYING    
  • PB AIR    
  • กรมการบินพาณิชย์ 
  • กรมตำรวจ   
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  • บริษัทเอกชนอื่นๆ สายการบินต่างชาติ

รายได้

นักบินฝึกหัดที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี จะได้เงินเดือนขั้นต้น 28,290 บาท + ค่าครองชีพ โดย บริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกภาษีให้ทั้งหมด

นักบินฝึกหัด (Student Pilot)

พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบตาม มาตรฐานของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แล้วส่งไปเรียนการบินที่สถาบันการบินพลเรือน ที่หัวหิน ประมาณ 1ปี และระหว่างที่เป็นนักบินฝึกหัดนั้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกทุนในการเรียนการบินให้ทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่ากินอยู่ ซึ่งเป็นเงินประมาณคนละ 1.5 ล้านบาทต่อปี แต่ยังไม่มีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ นักบินฝึกหัดที่หัวหิน จะได้รับแต่เงินค่าพาหนะในแต่ละเดือนเท่านั้น และเมื่อจบ หลักสูตรที่สถาบันการบินพลเรือน หัวหินแล้ว จะต้องกลับมาเป็น นักบินฝึกหัดของบริษัทฯ โดยต้องเรียนวิชาขั้นพื้นฐานของการบินสากล บริษัทฯ จะเปิดรับนักบินฝึกหัดปีละ 2 ครั้ง คือ ประมาณเดือน มกราคม และมิถุนายน โดยจะประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์ต่างๆ ก่อนเปิดการรับสมัคร 2 อาทิตย์

ขั้นตอนการสอบนักบินฝึกหัด

ขั้นตอนแรก 

คือ การสอบข้อเขียน ซึ่งจะมีวิชาที่สอบ คือวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ อังกฤษ

ขั้นตอนที่สอง  

คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน จะต้องไปรับการตรวจสุขภาพที่สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งทางสถาบันฯ มีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนักบิน และผู้สมัครต้องจ่ายค่าตรวจ สุขภาพด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่สาม  

คือ เมื่อทางสถาบันเวชศาสตร์การบิน ส่งผลการตรวจสุขภาพกลับมายังบริษัทฯ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพจะมีสิทธิเข้าไปสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ซึ่งมีกัปตันอาวุโสของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน โดยจะสัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบิน ตลอดถึงเรื่องราวของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ

ขั้นตอนที่สี่

คือ เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ ผู้สมัครจะต้อง ไปผ่านการสอบขั้นสุดท้าย คือ การสอบทักษะในการเป็นนักบินพาณิชย์(APTITUDE TEST) จากนักจิตวิทยาชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อ เขียนได้มาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (INTERVIEW)  กับนักจิตวิทยาในขั้นต่อไป  เมื่อจบขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารับทุนไปฝึกที่สถาบันการบินพลเรือน หัวหิน เป็นระยะเวลาประมาณ 52 สัปดาห์ โดยผู้ได้รับทุนจะได้เบี้ยเลี้ยงเป็น ค่าพาหนะเท่านั้น เมื่อจบหลักสูตรนับบินพาณิชย์ตรีแล้ว จึงจะได้รับการบรรจุเป็น นักบินฝึกหัดของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น