22 ม.ค. 2563

อยากทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นกัน

วัฒนธรรมองค์กรในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างมาก การเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นที่แรก เมื่อเข้าทำงานไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ที่ไม่มีในบริษัทชาติอื่นๆ ส่วนคนที่ย้ายที่ทำงานจากบริษัทชาติอื่นมายังบริษัทญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นั้นจะมีโอกาสเกิด Culture shock ขึ้นได้เนื่องด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

อยากทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นกัน


เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในการทำงาน
วัฒนธรรมองค์กรในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างมาก การเข้าทำงานในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นที่แรก เมื่อเข้าทำงานไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ที่ไม่มีในบริษัทชาติอื่นๆ  ส่วนคนที่ย้ายที่ทำงานจากบริษัทชาติอื่นมายังบริษัทญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่นั้นจะมีโอกาสเกิด Culture shock ขึ้นได้เนื่องด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

ในครั้งนี้เราจะมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นเหล่านี้กัน

ลูกค้าถือสำคัญที่สุด

บริษัทญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่แล้วมักยึดถือหลักการ ”ลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” หลักการนี้เป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริการตามร้านอาหารหรือตามร้านค้า
หลักการคิดเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน การฝึกงาน การทำงานในสายงานอาหารเครื่องดื่มก็จะมีโอกาสพบเจอหลักการคิดเหล่านี้อย่างแน่นอน

บทบาทหน้าที่การประชุม

การประชุมในบริษัทญี่ปุ่นจะดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในรูปการรายงานการประชุมซะส่วนใหญ่ ส่วนการอภิปรายโต้เถียงจะพบเห็นได้น้อย ซึ่งเบื้องหลังลักษณะการประชุมเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากวัฒนธรรมอย่างนึงที่เรียกกันว่า “Nemawashi” (根回し)

“Nemawashi” (根回し) คือการหารือวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นไปได้ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งหมดจากการแก้ปัญหานั้นๆ เพื่อรวบรวมความคิดต่างๆ และจัดประชุมเพื่อช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆในการแก้ปัญหาและนำไปปฏิบัติใช้งาน


การตัดสินใจอย่างระมัดระวัง

ในบริษัทญี่ปุ่น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการเนื่องด้วยลักษณะโครงสร้างของตัวบริษัทเองที่ต้องผ่านการตัดสินใจตามระดับตำแหน่งพนักงานในบริษัท เช่น ระดับพนักงานไปยังระดับผู้จัดการแผนก หรือระดับผู้จัดการแผนกไปยังระดับผู้จัดการทั่วไป ระบบการตัดสินใจนี้จะช่วยให้ระบบการบริหารมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ด้วยระยะเวลาดำเนินการที่ค่อนข้างใช้เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้เช่นกัน

ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมองค์เหล่านี้จะเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการทำงานได้ในอนาคตต่อไป


คอร์สเรียนฟรี วัฒนธรรมและค่านิยมของชาวญี่ปุ่น 

หมดเขตสมัครเรียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020


วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่นและคนไทย
  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของริษัทญี่ปุ่น
  • ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาเพื่อการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างราบรื่น

คุณสมบัติผู้เรียน:

  • ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
  • ผู้ที่มีโอกาสสนทนากับคนญี่ปุ่น และมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • เนื่องจากสื่อแอนิเมชั่น เสียงอธิบาย และคำถามทดสอบผู้เรียนจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่ง่าย จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N4 จากมาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงเรื่องที่ควรเรียนรู้ก่อนจะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมบริษัทญี่ปุ่น ความคิดและค่านิยมของคนญี่ปุ่น จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นในสังคมนานาชาติ และเรื่องราวปัญหาปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น ผ่านสื่อแอนิเมชั่นเสียงภาษาญี่ปุ่นพร้อมคำบรรยายภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีประสบการณ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ 1 ปี มีคำถามเพื่อทดสอบผู้เรียนว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนไปหรือไม่

เกณฑ์การวัดผล

  • แบบทดสอบระหว่างบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน (Final exam)
  • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

วิธีสมัครเรียน

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ 
https://thaimooc.org/courses/course-v1:KUJ-MOOC+kuj001+2019_T1/about


Cr : https://www.scholarship.in.th  ที่มา: Thai MOOC
Cr : https://th.japanese-jobs.com/★★★★★★★★★✩

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยากทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นกัน