สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


11 ม.ค. 2563

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ 

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


โลโก้ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

powered by Surfing Waves


starstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”