โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19

16 มี.ค. 2563

โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19

3 โรงเรียนสาธิต เลื่อนสอบเข้า ประถม 1 สาธิตจุฬาฯ สาธิตเกษตรฯ และโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตรฯ

โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19
3 โรงเรียนสาธิต เลื่อนสอบเข้า ประถม 1สาธิตจุฬาฯ เลื่อนสอบเข้า ป.1 

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 วันพุธ 18 มี.ค. นี้ เหตุเป็นห่วงสถานการณ์โควิด-19 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จะยุติหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยโรงเรียนจะมีการประกาศแจ้งกำหนดการทดสอบความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้สอบและผู้ปกครองทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.satite.chula.ac.th ซึ่งในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 ของ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในวันดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกมากกว่า 2,000 คน ซึ่งหากรวมผู้ปกครองด้วยอาจจะมีผู้เดินทางมายังบริเวณสอบเกือบ 5,000 คน ทางผู้บริหารโรงเรียนจึงตัดสินใจเลื่อนการสอบออกไปก่อน


โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19

โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตรฯ เปลี่ยนเป็นจับสลาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ก็เผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกการประเมินพัฒนาการตามวัยในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563 โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ prathom.swu.ac.th ในช่วงวันนี้ ความว่า
1. ให้ยกเลิกการสัมภาษณ์และการประเมินพัฒนาการตามวัยของผู้สมัครในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามประกาศของโรงเรียน ข้อ 8. ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยประกาศฉบับนี้ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนผ่านการประเมิน
2. ให้ผู้สมัครทุกคนเข้าทำการคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม
3. นอกจากที่ได้ประกาศแก้ไขนี้ ให้หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็กปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามประกาศเดิมฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2563” ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ลงนาม โดย ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19


สาธิตเกษตรฯ เลื่อนสอบเข้า ป.1 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลื่อนการจัดการประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 18 มี.ค. 2563 เนื่องจากเชื้อโรค COVID-19 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรด COVID-19 จะยุติหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยโรงเรียนจะมีการประกาศแจ้งกำหนดการประมินความพร้อมให้ผู้เข้ารับการประเมินและผู้ปกครองทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.kus.ku.ac.th และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของโรงเรียน ต่อไป


โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19

Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

โรงเรียนสาธิตประกาศเลื่อนสอบเข้า ป.1 หนีไวรัสโควิด-19