สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » สรุปการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤติไวรัสโควิด-19 (ให้คนละ 5,000บาทต่อเดือน และมาตรการอื่นๆ)

25 มีนาคม 2563

สรุปการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤติไวรัสโควิด-19 (ให้คนละ 5,000บาทต่อเดือน และมาตรการอื่นๆ)

มาตรการเยียวยา แจกคนละ 5,000 บาท/เดือนระยะเวลา 3เดือนสำหรับคนทำงานอิสระ และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ

สรุปการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤติไวรัสโควิด-19 (ให้คนละ 5,000บาทต่อเดือน และมาตรการอื่นๆ)
https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/

มาตรการเยียวยา

แจกคนละ 5,000 บาท/เดือนระยะเวลา 3เดือนสำหรับคนทำงานอิสระ

และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ

มาตรการภาคประชาชน

1. มาตรการเพิ่มสภาพคล่องภาคประชาชน

สนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อเดือนสูงสุด 3 เดือน 
คุณสมบัติ: แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมเอง ตาม ม.40 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19
หลักฐาน:
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อมูลนายจ้าง
ลงทะเบียน: www.เราไม่ทิ้งกัน .com
คาดว่าเว็บไซต์จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้
วิธีรับเงินเยียวยา: จะได้รับเงินภายใน 5 วันหลังลงทะเบียนผ่าน สองช่องทาง
1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ปล่อยกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยง 0.1 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องมีหลักประกัน

ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต้องมีหลักประกัน

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.125 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

สรุปการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤติไวรัสโควิด-19 (ให้คนละ 5,000บาทต่อเดือน และมาตรการอื่นๆ)

2. ลดภาระ

กรมสรรพากรยืดเวลารับยื่นแบบและชำระภาษีรายได้บุคคลไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 พร้อมเตรียมเร่งคืนภาษี
ประกาศเพิ่มหักลดหย่อยเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาท
ยกเว้นภาษีรายได้กลุ่มคนทำงานที่เกี่ยวกับ COVID-19
นอกจากนี้ เตรียมหารือกับสถาบันการเงิน หาแนวทางป้องกันการยึดทรัพย์อย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเกิดการแพร่ระบาด

3. ฝึกอบรม สอนทักษะอาชีพ

ผ่านเครือข่ายต่างๆ อย่างมูลนิธิในโครงการพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัยนวัตกรรม

สำหรับมาตรการเยียวยา แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 คาดว่าประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันเสาร์นี้ (28 มีนาคม 2563) ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน ขัอมูลส่วนบุคคล และข้อมูลนายจ้าง หลังจากนั้นจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Promptpay) ที่ผู้กับเลขประจำตัวประชาชน และโอนเข้าบัญชีธนาคาร

มาตรการเพื่อผู้ประกอบการและธุรกิจ


สรุปการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤติไวรัสโควิด-19 (ให้คนละ 5,000บาทต่อเดือน และมาตรการอื่นๆ)

1. สภาพคล่อง

ปล่อยสินเชื่อรายย่อยรายละ 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ 2 ปี แรก วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank

2. ลดภาระ ยืดการเสียภาษีประเภทต่างๆ 

  • ภาษีนิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 เลื่อนไปยื่นภายใน สิงหาคม 2563 ภ.ง.ด. 51 เลื่อนไปยื่นภายใน กันยายน 2563
  • ภาษีสรรพากรทุกประเภท เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบชำระออกไป 1 เดือน
  • ภาษีสรรพสามิต กิจการสถานบริการ เลื่อนออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ให้เสียภาษี 15 กรกฎาคม 2563
  • ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบการกิจการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เลื่อนการชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีระยะเวลา 3 เดือน
  • ยกเว้นอากรนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 เป็นเวลา 6 เดือน หรือราวเดือนกันยายน 2563 
  • ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ Non-Bank เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล หรือเช่าซื้อ ภายใน 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

สรุปการช่วยเหลือจากรัฐบาล วิกฤติไวรัสโควิด-19 (ให้คนละ 5,000บาทต่อเดือน และมาตรการอื่นๆ)

โควิด-19, มาตรการเยียวยา, Covid-19, News