สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 [Update 24/12/2020, 8:41:03]

24 ธันวาคม 2563

หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 [Update 24/12/2020, 8:41:03]

หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 [Update 24/12/2020, 8:41:03]

ครูสอนออนไลน์ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : Chang Artit Saengsee
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : Chiang Mai University ,Faculty of Sciences. (second-class honors )
เพิ่มเติม : For my teaching style when I teach my students in class ,I am not only give them knowledge but I also give the understanding and the best trick how to get high score test too and I hope my students enjoy learning in lesson so that is my class teaching style,thank you and see ya. - I'm 25 ,Male ,Budhism, I have a smiling face and I am kind person. 555+
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ Science(EP) ,Math (EP) and English (EP)
สถานที่ : BKK / Chiang Mai / Prachinburi ( We can negotiate)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / BKK / Chiang Mai / Prachinburi ( We can negotiate)
ค่าสอน : 350-550
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : อิ๊ง รวิชญ์ วิมลวัฒนาภัณฑ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่4 Tutor วิชาชีววิทยาที่สถาบันกวดวิชา ISAC Tutor วิชากายวิภาคศาสตร์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Tutor นักเรียน ม.ปลายทั่วไป
เพิ่มเติม : เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อธิบายให้เข้าใจ ไม่เร่งรัดจนผู้เรียนตามไม่ทัน ใช้หลักมีภาพประกอบการเรียนการสอนจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น - อายุ 21 ปี เพศ ชาย
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาในกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี) *วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์(กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา)
สถานที่ : พื้นที่ในเขต หลักสี่ สะพานใหม่ สายไหม วัชรพล รามอินทรา เส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่าน ลำลูกกา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / พื้นที่ในเขต หลักสี่ สะพานใหม่ สายไหม วัชรพล รามอินทรา เส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่าน ลำลูกกา
ค่าสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น 250บาท/ชั่วโมง มัธยมศึกษาตอนปลาย 300บาท/ชั่วโมง อุดมศึกษา 350-400 บาท/ชั่วโมง ชาวต่างชาติ พิจารณาเป็นรายๆ ในเนื้อหาที่จะต้องสอน( Tailor made)
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ปลา อัญชลี ชื่อลือชา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำลังศึกษาปริญญาโท คณะและมหาวิทยาลัยเดิม
เพิ่มเติม : - อายุ 30 เพศหญิง ศาสนาพุทธ
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
สถานที่ : พัทยา
จังหวัด : ชลบุรี / พัทยา
ค่าสอน : 200-250/ชม.
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ตั้ม วัฒนา ทองแตง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วศบ.เครืองกล ทำงาน วิศกรฝ่ายขาย
เพิ่มเติม : สนุกสนานชอบดนตรี กีฬา คำนวณ สอนแบบระบบ เรียงลำดับ ให้งานได้ในชีวิตจรืง - อายุ 28 ปี พุทธ 175/75 ขาวเหลือง
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ สอนคณิตศาตร์ ม.ต้น วิทยาศาตร์ ม.ต้น วิชาชีพ ดนตรี คอมพิวเตอร์
สถานที่ : บางนา บางพลี อุดมสุข สมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ / บางนา บางพลี อุดมสุข สมุทรปราการ
ค่าสอน : 150/ชม.
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : เขียวแก้ว พงษ์พนา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : การสอนชีววิทยา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝึกสอน รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สถาบันบ้านฉางติวเตอร์ สอน home school สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ฉัตรเทวีเเลงเกสสคูล ปัจจุบันสอนชีววิทยา รร.บางปะกงบวรวิทยายน
เพิ่มเติม : ขี้เล่น อินเตอร์เทรนเก่ง รักเด็ก เข้ากับคนง่าย สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี - สวัสดีคะ ชื่อเล่นปีใหม่ เกิด 1 มกราคม 2534 อายุ 25 ปี สูง 156 หนัก 42
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปเด็กประถม ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย สอนภาษาอังกฤษเด็กประถม สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา แปดริ้ว บางปะกง บางวัว กทม. บางนา สมุทรปราการ บางพลี ชลบุรี ตัวเมืองชล
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา / ฉะเชิงเทรา แปดริ้ว บางปะกง บางวัว กทม. บางนา สมุทรปราการ บางพลี ชลบุรี ตัวเมืองชล
ค่าสอน : 300-500 บาทต่อชั่วโมง สำหรับ 1 คน ถ้ามากกว่า 1 คน คุยกันได้คะ
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : หญิง น.ส.สาวิณี อึ้งรังษี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ คณะวิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : เป็นคนร่าเริง พูดเก่ง มีลักษณะการสอนโดยมีการวัดระดับความรู้ที่น้องได้แล้วจากนั้นปูพื้นฐานให้น้องๆเข้าใจถึงเรื่องที่เรียนก่อน แล้วจึงให้น้องๆฝึกทำโจทย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น - อายุ 22 ปี เพศหญิง มีประสบการณ์ในการสอนแต่ละวิชามากว่า 1ปี
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา -เคมี ม.ปลาย -คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา-มัธยมต้น
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถานที่ใกล้เคียงภายในอำเถอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสถานที่ใกล้เคียงภายในอำเถอเมืองเชียงใหม่
ค่าสอน : -ระดับชั้นประถม ชม.ละ 175 บาท (คนที่ 2 +100 คนที่ 3 + 80 ) -ระดับชั้นมัธยมต้น ชม.ละ 200 บาท (คนที่ 2 +100 คนที่ 3 + 80 ) -ระดับชั้นมัธยมปลาย ชม.ละ 250 บาท (คนที่ 2 +100 คนที่ 3 + 80 )
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : อัญๆ นางสาวกัญญพัชร เพ็ชร์นิล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มัธยมต้น โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ห้องภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่สาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
เพิ่มเติม : ชอบสอนจากสิ่งที่นักเรียนมี การเล่นเกม ฟังไฟล์เสียง - สวัสดีค่ะ ชื่ออัญๆ อายุ 21 ปี นับถือพุทธค่ะ เป็นคนเตี้ยๆหน่อยแก้มเยอะๆไม่มีพิษภัยค่ะ
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์และภาษอังกฤษได้ค่ะ
สถานที่ : สไกป์ทั่วราชอาณาจักร สอนตามบ้าน จันทร์-พฤหัสบดี ละแวกม.บูรพา วันศุกร์ - อาทิตย์ ละแวะปทุมธานี ธัญบุรี ลำลูกกา คลอง 1 - 11 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
จังหวัด : ชลบุรี / สไกป์ทั่วราชอาณาจักร สอนตามบ้าน จันทร์-พฤหัสบดี ละแวกม.บูรพา วันศุกร์ - อาทิตย์ ละแวะปทุมธานี ธัญบุรี ลำลูกกา คลอง 1 - 11 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ค่าสอน : ทางสไกป์ วันจันทร์-พฤหัส 16.00 เป็นต้นไป ค่าสอนชั่วโมงละ 100 ระดับประถม ระดับมัธยมต้น 120 มัธยมปลาย 150 สอนตามบ้าน ประถม ชั่วโมงละ 200 มัธยมต้น ชั่วโมงละ 250 สองคนขึ้นไปลด 20 บาท ทางสไกป์ถูกสุดค่ะ
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : หมวย เจ๋อฮุย ตู้
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี จบจาก ม.เกษตร (บางเขน) คณะวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกกรม เกียรตินิยมอันดับ 2 ป.โท จบจาก ม.เกษตร (บางเขน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
เพิ่มเติม : ใจเย็น ใจดี เป็นกันเอง สอนเน้นความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน สามารถซักถามได้ และสามารถปรับสไตล์การสอนให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนได้ สอนการบ้าน, เรียนล่วงหน้า, ติวสอบ, ทำโจทย์ - เพศหญิง
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์- มัธยมต้น เคมี - มัธยมปลาย
สถานที่ : สยาม,อโศก, บริเวณใกล้BTS หรือ MRT ม.เกษตร บางเขน หรือ บริเวณรอบ ม.เกษตร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / สยาม,อโศก, บริเวณใกล้BTS หรือ MRT ม.เกษตร บางเขน หรือ บริเวณรอบ ม.เกษตร
ค่าสอน : 250-350/ชม.
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : เบสท์ นาย สิทธิโชค ลาบุตร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : สาขาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
เพิ่มเติม : ให้ฝึกคิดและจำเป็นรูปภาพ เน้นความเข้าใจแล้วนำไปใช้ได้จริง - อายุ 22 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ความถนัดการเชื่อมโยงGAT ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ในพื้นที่ตัวเมือง จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / ในพื้นที่ตัวเมือง จังหวัด นครราชสีมา
ค่าสอน : 300 บาท/ชั่วโมงคนเดียว 200 บาท/ชั่วโมงสองคน สามคนขึ้นไปชั่วโมงละ 100
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ดิ๊ฟ ธนธัช ศรียาภัย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบป.ตรี2ใบจากจุฬา-ราม ปัจจุบัน โท-เอก มหิดล
เพิ่มเติม : สนุก สรุปเนื้อหา ชี้จุดที่ข้อสอบออกบ่อย ฝึกคิด - ครูดิ๊ฟ อายุ 25 ปี เพศชาย สอนสนุก คุคุคริคริ
สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทย์/เคมี/ชีวะ/อังกฤษ ทุกหลักสูตร
สถานที่ : สยาม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / สยาม
ค่าสอน : 1 คน 350/hr 2-3 คน 200/hr 4คนขึ้นไป 180/hr หรือสอบถามก่อนอีกครั้ง
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------

สนใจเรียนออนไลน์สอบถามเพิ่มเติมคลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry


โทรเลย
099-823-0343

Line ID : @tutorferry

สอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกเหมือนนั่งเรียนตัวต่อตัวในห้องเรียน รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนออนไลน์สดทาง ZOOM - Skype - Line VDO Call เหมือนนั่งเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ทุกวิชา เรียนได้กับติวเตอร์ทุกคน เลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ 

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 [Update 24/12/2020, 8:41:03]

ครูสอนวิทยาศาสตร์, ติวเตอร์ออนไลน์, เรียนออนไลน์, สอนออนไลน์