สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

04 ธันวาคม 2563

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 

TESET-2

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563


1. การเปิดรับสมัครสอบ 

วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564

สมัครสอบได้ที่

Website : www.taccontest.com

Email : [email protected]

Line ID : taccontest2,taccontest3

2. การชำระเงิน/แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

การชำระเงินค่าสมัคร

 • ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
 • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564
 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 031–0–73349–9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2

ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ

 • ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
 • ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

 • ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 มกราคม 2564
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 27 มกราคม 2564

3. การประกาศเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

 • ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com >> เลือกมนูภาษาอังกฤษ >> เลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

4. วันสอบ

สอบแข่งขันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

การประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลสอบในวันที่ 14 มีนาคม 2564
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.taccontest.com >> เลือกมนูภาษาอังกฤษ >> เลือกผลสอบ


สนามสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สนามสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

สนามสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2


การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563


1. การเปิดรับสมัครสอบ : วันนี้ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

สมัครสอบได้ที่

Website : www.taccontest.com

Email : [email protected]

Line ID : taccontest2,taccontest3

2. การชำระเงิน/แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

การชำระเงินค่าสมัคร

 • ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
 • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 031–0–73349–9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2

ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ

 • ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
 • ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

 • ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มกราคม 2564
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 3 มกราคม 2564

3. การประกาศเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

 • ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 10 มกราคม 2564
 • ตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com >> เลือกมนูภาษาอังกฤษ >> เลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

4. วันสอบ

สอบแข่งขันวันที่ 17 มกราคม 2564

การประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.taccontest.com >> เลือกมนูภาษาอังกฤษ เลือกผลสอบ

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563


1. การเปิดรับสมัครสอบ : วันนี้ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

สมัครสอบได้ที่

Website : www.taccontest.com

Email : [email protected]

Line ID : taccontest2,taccontest3


2. การชำระเงิน/แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

 • การชำระเงินค่าสมัคร
 • ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
 • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 031–0–73349–9
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ ประจักษ์ แซ่อึ่ง เลขที่บัญชี 408 – 887012 – 2

ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ

 • ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
 • ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

 • ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 3 มกราคม 2564
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 3 มกราคม 2564

3. การประกาศเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

 • ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 10 มกราคม 2564
 • ตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com >> เลือกมนูภาษาอังกฤษ >> เลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

4. วันสอบ

สอบแข่งขันวันที่ 17 มกราคม 2564

การประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ www.taccontest.com >> เลือกมนูภาษาอังกฤษ >> เลือกผลสอบ

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2