สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ครูสอนพิเศษออนไลน์เคมี ยอดเยี่ยม [Update 20/12/2020, 20:15:36]

20 ธันวาคม 2563

ครูสอนพิเศษออนไลน์เคมี ยอดเยี่ยม [Update 20/12/2020, 20:15:36]

ครูสอนพิเศษออนไลน์เคมี ยอดเยี่ยม [Update 20/12/2020, 20:15:36]

สอนพิเศษออนไลน์ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ต้น นันทวุฒิ วนไชยยศ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาจาก ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันกำลังศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมสธ. ภาควิชานิติศาสตร์
เพิ่มเติม : การสอนเป็นกันเอง ชิวๆ นัดเวลาเรียนได้เอาที่สะดวกตรงกันนัดทดลองเรียนดูก่อนได้ ลักษณะการสอนเน้นให้เข้าใจในสิ่งที่กำลังศึกษาจริงๆ จากนั้นจึงทำโจทย์ - อายุ 26 ปี เพศ ชาย ศาสนาพุทธ นิสัยเป็นกันเองเคยสอนมาแล้วหลายที่ในหาดใหญ่ เช่น โรงเรียนแสงทองวิทยา
สอนวิชา : เคมี คณิตศาสตร์ สอบเข้าม.1-ม.3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กฎหมายเบื้องต้น เคมี ม.ต้นและม.ปลาย
สถานที่ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกที่ นัดคุยได้เลย
จังหวัด : สงขลา / อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทุกที่ นัดคุยได้เลย
ค่าสอน : คิดราคาเหมารายชั่วโมง ไม่เกิน 5 คน คณิตศาสตร์ ม.ต้น ชม.ละ 300 บาท วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น ชม.ละ 300 บาท กฎหมายเบื้องต้น ม.ปลาย+ผู้สนใจ ชม.ละ 250 บาท เคมี ม.ต้น ชม.ละ 300 บาท เคมี ม.ปลาบ ชม.ละ 350 บาท
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ใหญ่ ธนรัตน์ ทองวิชิต
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เกรด 2.43
เพิ่มเติม : เน้นอธิบายให้เข้าใจง่าย ชอบเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ทำให้เข้าใจง่าย พลิกแพลงโจทย์ได้ คุยแบบเพื่อน ไม่เครียด - อายุ 25 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ ผิวขาวเหลือง ผอมสูง
สอนวิชา : เคมี เคมี ม.ปลาย เตรียมสอบ PAT2 รับตรง โควต้า มช. และสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วย
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ค่าสอน : 200
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : หญิง น.ส.สาวิณี. อึ้งรังษี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ระดับการศึกษา : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ประสบการณ์สอน : มีประสบการณ์สอนในแต่ละวิชามากกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เพิ่มเติม : เทคนิคในการสอน : ตามความต้องการของผู้เรียน ว่าจะเน้นในด้านใด การเพิ่มเกรด การสอบเข้า หรือเพื่อติวสอบในแต่ละเทอม มีการสอนที่เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดให้น้องๆหมั่นทำ เพื่อให้เข้าใจในลทเรียนมากยิ่งขึ้น และให้น้องๆสรุปถึงสิ่งที่เรียนในทุกๆครั้ง - อายุ 22 ปี เพศ ญ
สอนวิชา : เคมี วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ : เชียงใหม่ บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / เชียงใหม่ บริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าสอน : ระดับชั้น ป.1-ป. 6 ชม.ละ 175 บาท 2คน ชม.ละ 250 บาท ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ชม.ละ 200 บาท 2คน ชม.ละ 325 บาท 3 คน ชม.ละ 300 บาท ระดับชั้นมัธยมปลาย ชม.ละ 250 บาท 2 คน ชม.ละ 400 บาท
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำ วาชินี สุขอินทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เรียน ปี2ที่ พระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม : - สอนมาเปนเวลา1 ปี
สอนวิชา : เคมี มอปลาย
สถานที่ : ใน กทม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ใน กทม
ค่าสอน : ถ้าสองคนขึ้นไป ลดคนละ50 ต่อ ชม
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ปั๊กเป้า น.ส.อาทิตยา ศรีแสง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ บริหารธุรกิจ จากประเทศออสเตรเลีย
เพิ่มเติม : นิสัยร่าเริง เอาใจใส่ผู้เรียนเป็นสำคัญ - อายุ 32 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่างสูง ขาว หุ่นดี
สอนวิชา : เคมี สอนวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ทุกที่ในจังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ทุกที่ในจังหวัดขอนแก่น
ค่าสอน : 300 บาทต่อชั่วโมง เคมี 300 บาทต่อชั่วโมง คณิตศาสตร์ 300 บาทต่อชั่วโมง ภาษาอังกฤษ
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : พี่เอ้ ณัฐพร ชุติชัยรัตนภูมิ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม ปริญญาโทจาก วิศวกรรมเคมี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพิ่มเติม : สอนแบบเน้นเข้าใจมากกว่าท่องจำ สอดแทรกเทคนิคการจำสูตรอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ค่ะ - ชื่อพี่เอ้ค่ะ บุคลิคเป็นมิตรสุดๆ สอนแบบชิวๆ นะ
สอนวิชา : เคมี สอนได้ทุกระดับชั้น
สถานที่ : BTS , MRT , เซนทรัลปิ่นเกล้า , เซนทรัลลาดพร้าว , บิ๊กซีวงศ์สว่าง , แมคโคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / BTS , MRT , เซนทรัลปิ่นเกล้า , เซนทรัลลาดพร้าว , บิ๊กซีวงศ์สว่าง , แมคโคร
ค่าสอน : 250-300
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : อุ่นเรือน อังคณา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาชั้นปีที่4 วิศวกรรมเคมี ธรรมศาสตร์ inter
เพิ่มเติม : เป็นกันเอง ใจเย็น ใจดี - อายุ 22 เพศหญิง ศาสนาพุทธ สูง 173 ผิวสองสี
สอนวิชา : เคมี PAT3 คณิต อ1-ม6 วิทยาศาสตร์ ป1-ป6 ภาษาทย
สถานที่ : รังสิต ดอนเมือง สยาม ตามแนว bts
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / รังสิต ดอนเมือง สยาม ตามแนว bts
ค่าสอน : ขั้นต่ำชั่วโมงละ 200 บาท
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : เอ๋ นวลอนงค์ หาญลำพัง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เอกเคมี ม.ขอนแก่น ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล
เพิ่มเติม : สอนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย - อายุ 32 เพศ หญิง ศาสนาพุทธ
สอนวิชา : เคมี วิชาเคมี ม.4-5-6 วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
สถานที่ : จ.ระยอง
จังหวัด : ระยอง / จ.ระยอง
ค่าสอน : เคมี ม.4-5-6 ชั่วโมงละ 250 บาท วิทยาศาตร์ ม.1-2-3 ชั่วโมงละ 150 บาท
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : ไวท์ วรพรรณ เหลาทุม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทาสุโขทัยธรรมธิราช
เพิ่มเติม : - ิอายุ 24 ปี เพศหญิง
สอนวิชา : เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ วิทย์ม.ต้น คณิต ม.ต้น
สถานที่ : ปทุมธานี รังสิต บางกะดี เชียงราก มธ. รังสิต หรือสอนผ่าน line video call / skype
จังหวัด : ปทุมธานี / ปทุมธานี รังสิต บางกะดี เชียงราก มธ. รังสิต หรือสอนผ่าน line video call / skype
ค่าสอน : 150-200
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์
ติวเตอร์ (คุณครู) : เจ กิตติศักดื์ จันทแก้ว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วท.บ.เคมี เกีรยนตินิยมอันดับ1 ม,อ.หาดใหญ่ ปัจจุบันทำงาน ตน.นักเคมี ที่ เชฟรอน สงขลา
เพิ่มเติม : มีเทคนิควิชามารในการทำโจทย์ เคมีและจะปูพื้นฐานทดสอบก่อนเรียน เพื่อดูพื้นฐานของน้องที่เรียน - อายุ 25 ปี ศาสนา พุทธ
สอนวิชา : เคมี เคมี ม ต้น ม ปลาย และ นศ ปี 1
สถานที่ : สงขลา และ ม.อ.หาดใหญ่
จังหวัด : สงขลา / สงขลา และ ม.อ.หาดใหญ่
ค่าสอน : 250-400
สอนทางออนไลน์ : ได้

------------------

สนใจเรียนออนไลน์สอบถามเพิ่มเติมคลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry


โทรเลย
099-823-0343

Line ID : @tutorferry

สอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกเหมือนนั่งเรียนตัวต่อตัวในห้องเรียน รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนออนไลน์สดทาง ZOOM - Skype - Line VDO Call เหมือนนั่งเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ทุกวิชา เรียนได้กับติวเตอร์ทุกคน เลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ 

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ครูสอนพิเศษออนไลน์เคมี ยอดเยี่ยม [Update 20/12/2020, 20:15:36]

ครูสอนเคมี, ติวเตอร์ออนไลน์, สอนออนไลน์