หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สอนเข้าใจง่าย [Update 2/1/2021, 13:33:02]

2 ม.ค. 2564

หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สอนเข้าใจง่าย [Update 2/1/2021, 13:33:02]

หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สอนเข้าใจง่าย [Update 2/1/2021, 13:33:02]

ครูสอนออนไลน์ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เป้ พรพจน์ สุทธิสว่างวงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี Computer Science ลาดกระบัง เกรดเฉลี่ย 3.04 ปริญญาโท Bisiness Information System เกรดเฉลี่ย 3.80
เพิ่มเติม : ใจเย็น รับฟังความคิดเห็น สอนโดยดูจากความสามารถ/พื้นฐานความรุ้ของเด็กแต่ละคน และตามความต้องการของเด็ก เช่นสอนเนื้อหาเข้มข้มสำหรับสอบเข้าเรียนต่อ หรือสอนทำการบ้าน เตรียมสอบMidterm /Final - อายุ 31 เพศชาย ศาสนาพุธ ขาว-ตี๋-สูง
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก่เด็ก ประถม 6 และ มัธยม 1-3 ช่วงที่ยังเป็นนักศึกษา พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปัจจุบันทำงานเป็น วิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท IT ชั้นนำแห่งหนึ่ง
สถานที่ : อ่อนนุช และตามแนวรถไฟฟ้า BTS
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / อ่อนนุช และตามแนวรถไฟฟ้า BTS
ค่าสอน : 200-300 บาท ต่อชั่วโมง สามารถสอนได้พร้อมกัน 2-3 คน ชั่วโมงละไม่เกิน 300 บาท ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ส้ม ชนาภา วีระดีตานนทฺ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบชั้นมัธยมจาก รร.สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา จบคณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์สอน 7 ปี สอนเด็ก 2-12 ปี ในวิชา คณิตศาสตร์ ,ความถนัด และ ภาษาอังกฤษ แนวทางการสอนคือ ใช้เพลง และ เกมส์สอนควบคู่กับเนื้อหา มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษที่ รร.เทพมิตร ศึกษา จ.สุราษธานี
เพิ่มเติม : บุคลิก ยิ้มแย้ม ใจเย็น สอนในรูปแบบ เพลง และเกมส์ ประกอบการสอน - ชื่อ ส้ม อายุ 25 ปี เพศ หญิง
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ อนุบาล1 -ประถม 6 ความถนัด การเชื่อมโยง ความสามารถพิเศษ อนุบาล 1-3 ภาษาอัวกฤษ อนุบาล1 - ประถม 4
สถานที่ : บางนา เมือง ชลบุรี บางแสน ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี / บางนา เมือง ชลบุรี บางแสน ศรีราชา
ค่าสอน : อนุบาล 1-3 180 ต่อ ชั่วโมง ประถม 1-6 200 ต่อชั่วโมง กลุ่ม 2 คน 350 ต่อชั่วโมง กลุ่ม 3 คน 450 ต่อชั่วโมง กลุ่ม 4 คนขึ้นไป 500 ต่อชั่วโมง สอนต่อครั้งไม่เกิน 5 คน
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หวานจันทร์ ฑิคัมพร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบคณะวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา เกรดเฉลี่ย 3.46
เพิ่มเติม : - อายุ 24 เพศหญิง ศาสนาพุทธ ตัวเล็ก
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ต้น เลข วิทย์ คณิต ป ตรี แคลคูลัส ode
สถานที่ : ตามบ้าน ภายในตัวเมืองชลบุรี บางแสน บางพระ สะดวกที่สุด ม.บูรพา
จังหวัด : ชลบุรี / ตามบ้าน ภายในตัวเมืองชลบุรี บางแสน บางพระ สะดวกที่สุด ม.บูรพา
ค่าสอน : ประถม 180-200 บาท/คน/ชม ม ต้น 220-250 บาท/คน/ชม. ป ตรี 250-300 บาท/คน/ชม.
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เดียร์ ภวัต จิตต์สาคร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนชลราษฏรอำรุง กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : นิสัย -ใจเย็น ไม่หงิดหงิดง่าย ลักษณะการสอน -เน้นคุณภาพของการสอนเป็นหลัก ต้องการให้ผู้เรียนได้ความรู้กลับไปให้มากที่สุด ปล สามารถให้ผู้เรียนสอบถามภายหลังการสอนได้ หากมีข้อสงสัย - อายุ20ปี
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้น - ปลาย เเละ มัธยมศีกษาตอนต้น
สถานที่ : ชลบุรี skype
จังหวัด : ชลบุรี / ชลบุรี skype
ค่าสอน : 150 บาท ต่อ คน กรณีมีนักเรียนมากว่าหนึ่ง เหลือชั่วโมงละ 100บาท
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : สวย ปิยวรรณ. ฑิมัจฉา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพิ่มเติม : สนุกสนาน ชอบหัวเราะ ลักษณะการสอนเหมือนพี่สอนน้อง ใจเย็น เป็นกันเอง - อายุ 22 เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ สูง 160 หนัก 50 ผิวขาวเหลือง ^^
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนได้ตั้งแต่ ป1-ม4
สถานที่ : อ.เมืองชัยนาท/สรรพยา,ลาดกระบัง
จังหวัด : ชัยนาท / อ.เมืองชัยนาท/สรรพยา,ลาดกระบัง
ค่าสอน : --ต่อ 1 คน-- ประถม- ม.ต้น ค่าสอน ชมละ 200 ม.ปลาย ชมละ 250 -- เรียน 3 คน --- ลดให้ 50
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เหวิน เมอร์ริสสา แซ่เตีย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาปริญญาตรีบริหารภาคอังกฤษ ปี4 เคยฝึกงานที่usa/Singapore
เพิ่มเติม : ใจดี ไม่เครียดชอบอธิบาย - 22/ญ/พุทธ/ตัวเล็ก
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิต อนุบาล-ม.1 อังกฤษ อนุบาล-ประถมต้น
สถานที่ : ที่บ้าน หรือสถานที่เด่นๆในหาดใหญ่(ม.อ)
จังหวัด : สงขลา / ที่บ้าน หรือสถานที่เด่นๆในหาดใหญ่(ม.อ)
ค่าสอน : 1คน 200/ชม 2+ 150/ชม 5คน 100/ชม
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จิว ศศิมา เจือทอง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
เพิ่มเติม : นิสัยดี น่ารัก 555 สอนสนุก ตลก รับประกันการสอน ดีเริ่ดจ่ะ - ชื่อ จิว เพศหญิง อายุ21ปี ศาสนา พุทธ รูปร่างหน้าตาดี เป็นมิตร 555555
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์-ประถมต้น-ปลาย มัธยมตัน-ปลาย มหาลัยแคลคูลัส ความถนัดเฉพาะแพทย์ part เชื่อมโยง GAT เชื่อโยง
สถานที่ : ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สะดวกสอนถึงที่ หรือจะนัดสอนที่ต่างๆก็ได้
จังหวัด : สงขลา / ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สะดวกสอนถึงที่ หรือจะนัดสอนที่ต่างๆก็ได้
ค่าสอน : 1 คน ค่าสอน 250-300บาท/ชั่วโมง 2-3 คน ค่าสอน 150-200 บาท/ชั่วโมง ตั้งแต่ 4คนขึ้นไป 100-150บาท/ชั่วโมง
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เล็ก ไพรัตน์ มั่นพรม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบวิศวกรรมเคมี มจพ.
เพิ่มเติม : - อายุ 25 ปี เพศ ชาย
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาไทย, สังคม ประถม-ม.ปลาย
สถานที่ : ศรีราชา บางแสน เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / ศรีราชา บางแสน เมืองชลบุรี
ค่าสอน : ประถม 150 ม ต้น 200 ม ปลาย 250 บาทต่อ ชม. มากกว่า1คน ลดราคาคนละ 50 บาทต่อ ชม.
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : Art จักรพันธุ์ พันธุ์ศรีรัตน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี และ ป.โท คณะเภสัช ม. มหิดล, เภสัชเคมี (เกียรตินิยม) ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ป. เอก จากรัฐบาลอิตาลี ที่ Universita degli studi di Milano
เพิ่มเติม : เน้นพิ้นฐานเป็นหลัก หากนักเรียนทำได้แล้ว ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไป จากการให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม จนถึงระดับที่นักเรียนจะทำได้ - อายุ 36 ปี เพศชาย ไม่นับถือศาสนาใดเป็นพิเศษ รูปร่างหน้าตาคล้ายในรูป
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย- มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น เคมี ระดับม.ปลาย-มหาวิทยาลัย สอนได้ทั้งหลักสูตรไทย และ inter
สถานที่ : กทม. ตามแนวรถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airportlink พญาไท ราชเทวี ดุสิต สามเสน ปทุมวัน ปิ่นเกล้า สาทร ฯลฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / กทม. ตามแนวรถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airportlink พญาไท ราชเทวี ดุสิต สามเสน ปทุมวัน ปิ่นเกล้า สาทร ฯลฯ
ค่าสอน : 250 ระดับ ประถม - ม.ต้น 300 ระดับ ม.ปลาย 350 ระดับ มหาวิทยาลัย
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ตอง ยุทธนา ลีนาเพ็ชร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิศวะไฟฟ้า ป. ตรี จาก ม.สุรนารี (เกรดนิยม อันดับ1)
เพิ่มเติม : นิสัยดี แบ๊ว ตลก - 24 ชาย พุทธ หน้าตาพอไปวัดไปวาได้ครับ
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอน ม. ต้น ม.ปลาย คณิตศาตร์ได้ครับ ฟิสิกส์ก็พอไหว
สถานที่ : โคราช
จังหวัด : นครราชสีมา / โคราช
ค่าสอน : 100 บาทต่อชม.
สอนทางออนไลน์ : ได้
➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

------------------

สนใจเรียนออนไลน์สอบถามเพิ่มเติมคลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry


โทรเลย
099-823-0343

Line ID : @tutorferry

สอนพิเศษออนไลน์ เรียนพิเศษออนไลน์ที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 สะดวกเหมือนนั่งเรียนตัวต่อตัวในห้องเรียน รับประกันผลและความพอใจ 100%

เรียนออนไลน์สดทาง ZOOM - Skype - Line VDO Call เหมือนนั่งเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนได้ทุกวิชา เรียนได้กับติวเตอร์ทุกคน เลือกเวลาเรียนเองได้ เรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ 

คำถามเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์

1. เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมหรือแอพอะไรได้บ้าง?

คำตอบ : เรียนออนไลน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่และติวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการเรียนการสอนหลักๆมีอยู่ 5 อย่างคือ
 • ZOOM
 • Google Meet
 • Skype
 • Line VDO Call
 • Messenger

2. ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร?

คำตอบ : การเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้แอพหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มีดังนี้
 • กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนให้ชัดเจนเช่นเรียนเพื่อปรับพื้นฐานหรือเพื่อติวสอบรายการต่างๆ หรือถ้าเป็นเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นต้น
 • กำหนดวันเวลาเรียนที่สะดวกทั้งกับนักเรียนและติวเตอร์ เพื่อการเรียนที่ต่อเนื่อง
 • เอกสารการเรียนติวเตอร์จะส่งให้นักเรียนก่อนเวลาเรียน หรือนักเรียนมีคำถามหรือหัวข้อที่สนใจเรียนให้แจ้งติวเตอร์ก่อนถึงเวลาอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง หรือก่อนเรียน 1 วัน

3. ควรใช้อุปกรณ์การเรียนแบบใดในการเรียนออนไลน์?

คำตอบ : ควรใช้คอมพิวเตอร์พีซีจะเหมาะสมที่สุด หรือถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ ทีวีดิจิตอล เพื่อเวลาดูการแชร์หน้าจอของติวเตอร์จะเห็นชัดเจน หรืออย่างน้อยควรเป็นโน๊ตบุ็ค หรือแท็บเล็ต ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียน นอกจากนำมาประกอบกับอย่างอื่นก็ได้

4. ระยะเวลาในการเรียนแต่ละครั้งควรนานเท่าใด?

คำตอบ : การเรียนออนไลน์ระยะเวลาเรียนแต่ละครั้งอาจจะยืดหยุ่นได้ สามารถเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 2 ชั่วโมงก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของการเรียนแต่ละครั้งด้วย

5. อินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ควรเป็นแบบใด

คำตอบ : อินเตอร์เน็ตบ้านสามารถใช้ได้ทั้งหมด (ยิ่งอินเตอร์เน็ตแรงยิ่งดี) ไม่แนะนำใช้อินเตอร์ของหอพัก หรือที่มีการแชร์อินเตอร์เน็ตกับคนจำนวนมาก เพราะอาจจะทำให้ไม่เสถียรซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง

6. ติวเตอร์สอนออนไลน์ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

คำตอบ : คุณสมบัติของติวเตอร์พื้นฐานที่ควรมีอยู่แล้วเช่น 
 • มีความรู้ความเชียวชาญในวิชาที่สอน 
 • มีประสบการณ์สอน 
 • สามารถสอนได้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่สอน 
 • และที่สำคัญคือมีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 

7. แนะนำติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรียนกับติวเตอร์คนไหนดี?

คำตอบ : ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ยอดเยี่ยมประจำปี 2563-2564 แนะนำ ครูพี่เอ๋ (พันธิสา)
 • ติวสอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนศึกษานารี
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสามเสน
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสตรีวิทยา
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิต มศว.
 • ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนเตรียมอุดม
 • ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนมหิดลฯ

Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หาติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ สอนเข้าใจง่าย [Update 2/1/2021, 13:33:02]