สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่นครราชสีมา - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

20 กุมภาพันธ์ 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่นครราชสีมา - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่นครราชสีมา - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาไทยที่นครราชสีมา

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาไทยที่นครราชสีมา ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เฟรนด์ พิชญาภา แผลงศร ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคุณครูฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการต้านทุจริตศึกษา
เพิ่มเติม : ลักษณะการสอนเน้นให้คิดวิเคราะห์ สามารถนำไปใช้ในห้องเรียน และการสอบได้ ใจดี ยิ้มง่าย และไม่เครียด - คุณครูเฟรนด์ เพศหญิง อายุ 25 ปี ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย สอนรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ และมีกิจกรรม เกม และแบบฝึกหัดที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง การเพิ่มเกรด และการสอบเข้าต่างๆ
สถานที่ : ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา เช่น เดอะมอลล์โคราช เทอร์มินอล21โคราช เซ็นทรัลโคราช
จังหวัด : นครราชสีมา / ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา เช่น เดอะมอลล์โคราช เทอร์มินอล21โคราช เซ็นทรัลโคราช

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอส ธงชัย รักชาติ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา -ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เพิ่มเติม : - อายุ 28 ปี

สอนวิชา : ภาษาไทย
สถานที่ : อ.ด่านขุนทด อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.ด่านขุนทด อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จูน นายกมลเดช ชาติชนะ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพิ่มเติม : เป็นคนร่าเริง เรียนด้วยกันแบบสบายๆ สไตล์พี่พบน้อง มีข้อสงสัยใดระหว่างเรียนยินดีให้คำตอบและคำปรึกษา มีเวลาให้ผ่อนคลายก่อน ระหว่าง และหลังเรียน - อายุ : 23 ปี เพศ : สาวประเภทสอง ศาสนา : พุทธ รูปร่างอวบผิวขาว หน้าตาคล้ายชาวต่างชาติ

สอนวิชา : ภาษาไทย ภาษาไทย (อ.1-ม.6) คณิตศาสตร์ (อ.1-ป.6)
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา ตามสถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า หรือบ้านผู้เรียน
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา ตามสถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า หรือบ้านผู้เรียน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อินทร์ กานต์ชนิต คำหาญบดินทร์เดช
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกภาษาไทย โทภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม ภาษาลาว
เพิ่มเติม : สอนเน้นเข้าใจไว เข้าใจง่าย ทำไม่ได้สอนจนกว่าจะทำได้ - อายุ 33 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : ภาษาไทย
สถานที่ : เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดาว กฤติกา สิงห์สุขา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เพิ่มเติม : สอนสบายๆ ไม่กดดัน ชอบอยู่กับเด็กๆ - อายุ 25 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย วิชาการศึกษาปฐมวัย
สถานที่ : ตัวเมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / ตัวเมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จู กมลเดช ชาติชนะ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาไทย หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพิ่มเติม : เป็นคนร่าเริง มักสอนแบบเป็นกันเองไม่อยากกดดันผู้เรียนมาก อยากให้ผ่อนคลายมีความสุขและสนุกไปด้วยกันในการเรียน - อายุ 23 เพศสาวประเภทสอง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย อนุบาล : ภาษาไทย คณิต ศิลปะ ประถม : ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมต้น : ภาษาไทย สังคม มัธยมปลาย : ภาษาไทย วรรณคดี หลักภาษา อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในเชิงประยุกต์ หลักภาษา ชาวต่างชาติ : ภาษาและวัฒนธรรมไทย
สถานที่ : ในเขตอ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / ในเขตอ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จอย นางสาวภัสรา​ ธงกระโทก
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะครุศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏนครราชสีมา​
เพิ่มเติม : นิสัย​ ร่าเริง​ ตลก​ ใจดี​ พูดเพราะ​ ควบคุมอารมณ์​ในการสอนได้ ลักษณะการสอน​ เน้นเข้าใจ​ เน้นปฏิบัติ​ สนุกกับการเรียน​ ได้เนื้อหา​ เทคนิคอย่างครบถ้วน​ นำไปใช้ได้จริง​ - ครูจอย​ อายุ​ 25​ ปี​ เพศหญิง​ รับสอนพิเศษ​แบบเข้าใจง่าย​ มีคุณภาพ​ รับประกันมีพัฒนาการทุกคน

สอนวิชา : ภาษาไทย วิชาภาษาไทย​ ชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่​ 1 -​มัธยม​ศึกษาปีที่​ 3 วิชาคณิตศาสตร์​ ชั้นประถมศึกษา​
สถานที่ : เมืองนครราชสีมา​ หนองบุญมาก​ จักราช​
จังหวัด : นครราชสีมา / เมืองนครราชสีมา​ หนองบุญมาก​ จักราช​

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เฟิสท์ กัลย์สุดา วิรุฬห์สิทธิกร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การทำงาน ปัจจุบัน ทำงาน ผู้ช่วยช่างภาพ ค่ะ เป็น ฟรีเเลนซ์
เพิ่มเติม : เป็นคนร่าเริง ตลก สามารถอินเตอร์เทน ผู้เรียนไม่ให้น่าเบื่อกับการเรียนได้ สอนสนุก เน้นความเข้าใจ - ชื่อ กัลย์สุดา วิรุฬห์สิทธิกร ชื่อเล่น ชื่อ เฟิสท์ ค่ะ อายุ 23 ปี ศาสนา พุทธ รูปร่างหน้าตา สูง อวบ ผมสั้น ผิวสองสีค่า

สอนวิชา : ภาษาไทย วิชาภาษาไทย ระดับอนุบาล สอนการเขียนพยัญชนะภาษาไทย เเละอื่นๆอีกมากมาย
สถานที่ : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่นครราชสีมา - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

โคราช, เรียนภาษาไทย