สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


5 มี.ค. 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ หรือโรงเรียนตัวอย่างประจำ ภาคเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2442 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และความต้องการจัดการ ศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติแนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปิ่น นายภาคินวัฒนช์ สุทธิุผย ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ม.แม่โจ้ คณะวิศวะและอุตสาหกรรมเกษตร
เพิ่มเติม : ใจเย็น สอนให้คิด สอนให้เข้าใจ พร้อมเทคนิคคิดเร็ว - อายุ 37 เพศ ชาย ศาสนาอิสลาม หน้าตาเข้ม

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม ม.ต้น ม.ปลาย สอบเข้ามหาวิทยาลัย
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แมน นายนฤชิต มะลิจันทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 5
เพิ่มเติม : ไม่เน้นการบ้าน เน้นการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เน้นทำแบบฝึกหัด - เพศชาย อายุ 23 ปี ศาสนาพุทธ ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 5

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เก้ง ณรงค์ฤทธิ์ พิริยะโภคานนท์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : - อายุ 25ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ แคลคูลัส ฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่ มช.
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่ มช.

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เกด เกสรา อัครเชาว์วิวัฒน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ปัจจุบันทำงานประจำคือสอนพิเศษ
เพิ่มเติม : นิสัย คือเป็นคนใจเย็น ละเอียด ลักษณะการสอนคือ เน้นตีโจทย์ปัญหา - อายุ 26 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สามารถสอนถึงระดับชั้น ม.ต้น
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง อ.แม่ริม
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่ อ.หางดง อ.แม่ริม

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปลา บุญยชล ผลดี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่ กำลังศึกษาปริญญาโท เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่
เพิ่มเติม : ใจดี เน้นสอนให้จำและนึกเป็นภาพ - อายุ23 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างผอม หน้าตาพอใช้

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิต ประถม มัธยม วิทย์ ประถม ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ม.ปลาย
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แรคคูน กุลิสรา กินีศรี
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การทำงาน : ออกแบบและเขียนแบบท่อขุดเจาะน้ำมันและในโรงงานประเทศแคนาดา ออกแบบชิ้นส่วนรถและวิเคราะห์สมรรถภาพรถให้กับบริษัทโตโยต้าและฮอนด้า
เพิ่มเติม : ใจดี จริงจัง เข้าใจผู้อื่นได้ดี - อายุ 25 ปี เพศ หญิง ศาสนาพุทธ น้ำหนัก58กก. ส่วนสูง162ซม.

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย, ฟิสิกส์ประถมถึงมัธยมต้น
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นะ เพิ่มพร บุญดีกุล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบโรงเรียนดาราวิทยาลัย และกำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : พูดชัดเจน เตรียมการสอนและมีชีทให้นักเรียนพร้อม สอนสิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ - อายุ21ปี เพศชาย ศาสนาคริสต์ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ มีประสบการณ์สอนให้โครงการเลี้ยงเด็ก และสอนเป็นกลุ่มในโรงเรียน สามารถสอนวิชาฟิสิกส์ได้
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย มหาวิทลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันทราย มหาวิทลัยเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มะปราง ปรางค์ทิพย์ ครุฑสังวาลย์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : เป็นคนจริงจังในทุกๆ เรื่อง - อายุ 20 เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ inter,ภาษาอังกฤษ,เศรษฐศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ทราย ณัฐวดี มาลา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ สาขา Appiled bioresource มหาวิทยาลัยคากาวะประเทศญี่ปุ่น กำลังศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพิ่มเติม : - อายุ 25 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่เกินม.ต้น สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นัท วุฒิชัย ศิริเงินยวง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เพิ่มเติม : - อายุ27 ปี เพศชาย. ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่ / อ.เมืองเชียงใหม่

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่