สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

05 มีนาคม 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และ เป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการชื่อ ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ โดยมีชื่อที่เรียกกันติดปากของชาวชลบุรีว่า "ชลชาย" โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีแนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ิั้อั้ม อัครพงษ์ ใจเด็จ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น ใช้เหตุผลในการสนทนา ร่าเริง เข้ากับคนอื่นง่าย - อายุ 20 ปี เพศชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี /มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เเละระเเวกใกล้เคียง
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี /มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เเละระเเวกใกล้เคียง

สอนทางออนไลน์ : Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โบว์ อรชา จิวพ่วง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นกันเอง ใจเย็น - เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เน นายบดินทร์ ดวนใหญ่น
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ปี5 ม.บูรพา
เพิ่มเติม : ใจดี มีความตั้งใจในการสอน - อายุ22 เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 - ม.6
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี บางแสน ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี บางแสน ศรีราชา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กาย ณัฐวุฒิ รัตนเคหะ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นวิศวกร ที่บริษัทโตโยต้า
เพิ่มเติม : สอนเข้าใจง่าย ชิวๆเป็นกันเองกับน้องๆ เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ - อายุ 23 ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล - มัธยมปลาย - แคลคูลัสพื้นฐาน ระดับ มหาวิทยาลัย(เน้นวิศวกรรมศาสตร์) - วิทยาศาสตร์ ระดับ อนุบาล - มัธยมต้น - ฟิสิกซ์ ระดับ มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) - เคมี ระดับ มัธยมปลาย (ม.4-ม.6)
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี บางแสน
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี บางแสน

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ิั้อั้ม อัครพงษ์ ใจเด็จ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาปิโตรเคมีเเละวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น ใช้เหตุผลในการสนทนา ร่าเริง เข้ากับคนอื่นง่าย - อายุ 20 ปี เพศชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี /มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เเละระเเวกใกล้เคียง
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี /มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เเละระเเวกใกล้เคียง

สอนทางออนไลน์ : Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โบว์ อรชา จิวพ่วง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นกันเอง ใจเย็น - เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม - ม.ปลาย
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เน นายบดินทร์ ดวนใหญ่น
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ปี5 ม.บูรพา
เพิ่มเติม : ใจดี มีความตั้งใจในการสอน - อายุ22 เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 - ม.6
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี บางแสน ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี บางแสน ศรีราชา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กาย ณัฐวุฒิ รัตนเคหะ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นวิศวกร ที่บริษัทโตโยต้า
เพิ่มเติม : สอนเข้าใจง่าย ชิวๆเป็นกันเองกับน้องๆ เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ - อายุ 23 ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล - มัธยมปลาย - แคลคูลัสพื้นฐาน ระดับ มหาวิทยาลัย(เน้นวิศวกรรมศาสตร์) - วิทยาศาสตร์ ระดับ อนุบาล - มัธยมต้น - ฟิสิกซ์ ระดับ มัธยมปลาย (ม.4-ม.6) - เคมี ระดับ มัธยมปลาย (ม.4-ม.6)
สถานที่ : อ.เมืองชลบุรี บางแสน
จังหวัด : ชลบุรี / อ.เมืองชลบุรี บางแสน

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี, ติวคณิตศาสตร์, โรงเรียนชลราษฎรอำรุง, สอบเข้ามัธยม 1