สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » เกร็ง...!!! ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามัธยม1 พร้อมเฉลยละเอียด มาให้แล้วที่นี่

09 มีนาคม 2564

เกร็ง...!!! ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามัธยม1 พร้อมเฉลยละเอียด มาให้แล้วที่นี่

แจกข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษพร้อมเฉลยละเอียดคลิกที่นี่

 

แจกข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

เฉลยละเอียดคลิกที่นี่

Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to each question. 

อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ


1. Situation: At the airport

        Jim: Nice to meet you, John.

      John: ……………………………………… .

1.  Yes, I do.                                      

2.  I’m all right.

3.  Thank you very much.          

4.  Nice to meet you, too.  

                

2. Situation: At the food shop.

       John: Are you thirsty?

       Mary: Yes, I am.

       John: ……………………………………. .

       Mary: Some Coca Cola, please.

1.  How many do you have?          

2.  Do you want some cake?

            3.  What do you want to drink?    

4.  Tell me what you want to do.

ข้อ 3 - 6
It was Maggie’s birthday. Her mother bought a big cake for her from a bakery near her house. There were twelve candles on it. She was not twelve years old yet. But the baker put one more candle on the cake for good luck. Her mother bought 15 balloons and put them around the room. She gave her a nice bicycle for her birthday. Maggie invited a lot of friends to her party: Joy, Jane, Bob, Mary, Tom, Peter and John. Joy and Jane gave her a box of water colors, Bob and Mary a beautiful basket, Tom a book, and Peter and John a 

3. How old was Maggie?
1.  She was eleven years old.
2.  She was twelve years old.
3.  She was thirteen years old.
4.  She was fourteen years old.

4. How many boys and girls came to the party?
1.  3 boys and 4 girls 
2.  4 boys and 3 girls
3.  3 boys and 3 girls 
4.  4 boys and 4 girls

5. What did her mother give her?
1.  A basket 
2.  A bicycle
3.  A music box 
4.  A box of water colors

6. Where was the cake from?
1.  Maggie baked it.
2.  Her mother made it.
3.  It was from a bakery.
4.  Her friends brought it.

7. A: Be quiet. Grandpa is sleeping. 
    B: Sure.
    “Be quiet” means ……………
1. Be quick
2. Be careful
3. Don’t be angry
4. Don’t make a loud noise

8. Which is the closest planet to the earth?
1. Uranus
2. Saturn
3. Jupiter
4. Venus

9. A: My father teaches students. He is a teacher.
    B: My father paints houses. He is …………………. .
1. A joiner
2. A painter
3. A doctor
4. A carpenter

10. Who makes clothes for men?
1. A joiner
2. A tailor
3. A teacher
4. An actor

11. Weera has a fever. The doctor gives him some ……….………
1. water
2. milk
3. coffee
4. medicine

12. Phuket is in the …………………………….. of Thailand
1. east 
2. west 
3. south 
4. north 

13. A: I’m hungry. I want some………………………….. .
     B: Sure. Anything else?
     A: No, thank you.
1. rice
2. coffee
3. soft drinks
4. lemonade 

14. Which is “vegetable”?
1. Plum
2. Cucumber
3. Watermelon
4. Avocado     
   
15. Cinema is the same meaning as………………………………..
1. factory
2. hotel
3. school
4. theatre

ดูเฉลยคลิกที่นี่เลย


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เกร็ง...!!! ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามัธยม1 พร้อมเฉลยละเอียด มาให้แล้วที่นี่

โจทย์ภาษาอังกฤษ, โจทย์สอบเข้ามัธยม1, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, test