สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

18 มีนาคม 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาไทยที่ภูเก็ต [อำเภอเมืองภูเก็ต]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาไทยที่ภูเก็ต ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ไก่ นางสาวดุจดาว บุญมีประกอบ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เพิ่มเติม : ใจดี,มุ่งมั่นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี - อายุ 35 ปี ,เพศหญิง, ศาสนาพุทธ,

สอนวิชา : ภาษาไทย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แนน ภาวิดา มหาศาล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามปัจจุบันเป็นข้าราชการครูสังกัดสพฐ.
เพิ่มเติม : ยิ้มเก่ง - อายุ29เพศหญิงศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1-ม.6
สถานที่ : อ.เมือง
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมือง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กานต์ กานต์รวี ศรีประไพ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มากกว่า5ปี
เพิ่มเติม : ติวเตอร์สอบเข้า - อายุ 27 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย ติวสอบ
สถานที่ : ฉลอง กะรน และ อ.เมือง ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ฉลอง กะรน และ อ.เมือง ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เมย์ ดวงธิดา จรุ่งแก้ว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -ประสบการณ์ฝึกสอน เคยสอนวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา (แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง) -ผู้ช่วยติวเตอร์ในสถาบันสอนพิเศษ (สอนวิชาสามัญทั่วไป ระดับประถม ,ติวสอบเข้า ) - ปัจจุบันเป็นครู ของสถาบัน wise kit mental arithmetic สอนรายวิชา จินตคณิต ให้กับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในระดับชั้นประถม
เพิ่มเติม : การสอน จะคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลักและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - อายุ25 เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม
สถานที่ : - ในอำเภอเมือง ภูเก็ต -บ้าน นักเรียน -บ้านครู (พิกัดหมู่บ้านซิตี้โฮม) -เซนทรัลภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / - ในอำเภอเมือง ภูเก็ต -บ้าน นักเรียน -บ้านครู (พิกัดหมู่บ้านซิตี้โฮม) -เซนทรัลภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : Kratae Phitchayanee Promduang
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ตรี โท กฎหมาย รามคำแหง King'College London
เพิ่มเติม : ทำงานรัฐสภา ทุนรัฐบาลอังกฤษ ตรงต่อเวลา สถานที่พร้อม - 38ปี หญิง

สอนวิชา : ภาษาไทย กฎหมาย, ภาษาไทย,สังคมศาสตร์
สถานที่ : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แนน นุรุทธวิภา มหาศาล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย
เพิ่มเติม : ใจเย็น มนุษย์สัมพันธ์ดียิ้มเก่ง สอนสนุกเน้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่ายมีเทคนิคในการจำ - อายุ28 ปี เพศ หญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย จบครุศาสตร์เอกภาษาไทยโดยตรง สามารถสอนอ่าน เขียนนักเรียนชั้นอนุบาล-ม.6 มีประสบการณืในการสอนเด็กสมาธิสั้น อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นติวให้กับนักเรียนที่จะสอบเพื่อศึกษาต่อ ติว o-net สามรถสอนศิลปะทั้งวาดและปั้นเน้นฝึกสมาธิ ผ่อนคลาย
สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ต.ฉลอง กู้กู สามกอง
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมืองภูเก็ต ต.วิชิต ต.ฉลอง กู้กู สามกอง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฟ้า ฟ้าใส นิยม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สายวิทย์-คณิต กำลังเข้าศึกษาต่อ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนใจดี อารมณ์ดี ทำให้นักเรียนไม่เครียดเวลาเรียน ลักษณะการสอน อธิบายจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ และให้ทำแบบฝึกหัด อาจมีแบบฝึกหัดให้ทำก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้ - อายุ 19 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย ติวสอบเข้า,ติวเพิ่มเกรด
สถานที่ : ภูเก็ต ในเมืองหรือนัดสถานที่ได้
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต ในเมืองหรือนัดสถานที่ได้

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฟ้า น.ส.ฟ้าใส นิยม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สายวิทย์-คณิต กำลังศึกษาต่อ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนที่ชอบในการสอน อารมณ์ดี สนุกสนาน เคยติวให้เพื่อนๆและรุ่นน้อง - อายุ 19 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย ทุกระดับชั้น ติววิชาสามัญไทย/ O-net ไทย/ Gat เชื่อมโยง
สถานที่ : ภูเก็ต บริเวณ ในเมือง (นัดสถานที่และเวลาได้)
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต บริเวณ ในเมือง (นัดสถานที่และเวลาได้)

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : อัยติม ณัฏฐพัฒน์ พงษ์ถิ่น
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เพิ่มเติม : สนุกสนาน - 23 ชาย อิสลาม

สอนวิชา : ภาษาไทย
สถานที่ : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นุ่น จุลีพร ศรีสุข
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ม.เชียงใหม่
เพิ่มเติม : มีจิตวิทยาในการสอนเด็กทั้งเด็กเล็กเด็กโต ลักษณะการสอน สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกันเอง สอดแทรกความรู้เทคนิคต่างๆผ่านการเรียนที่สนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย - อายุ 34 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างสมส่วน

สอนวิชา : ภาษาไทย สามารถสอนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมปลาย ติวสอบเข้าม. 1,ม.4 และมหาวิทยาลัย
สถานที่ : จ.ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / จ.ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาไทยที่อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

เรียนภาษาไทย, อำเภอเมืองภูเก็ต