สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

30 เมษายน 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เลขที่ 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นโรงเรียมมัธยมชายขนาดใหญ่ที่สุดประจำจังหวัดนครราชสีมา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารเรียน และอื่นๆ จำนวนกว่ายี่สิบอาคาร มีนักเรียนกว่าสี่พันคน และครูกว่าสองร้อยคน มีนโยบายที่สำคัญในเนื้อหาของการปฏิรูปทางการศึกษา คือการปรับเปลี่ยนบทบาทให้องค์กรการศึกษาสามารถสร้างสรรค์แนวทางเรียนรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และก่อกำเนิดรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเรียนรู้เพื่อเข้าใจชีวิต สังคม และความสัมพันธ์ในภาวะแวดล้อมแบบองค์รวม ถึงพร้อมด้วยการเรียนรู้เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค มีส่วนในการกำหนดเนื้อหาและแนวทางการเรียนรู้ เพื่อกระจายการมีส่วนร่วมทางการศึกษาในแต่ละชุมชนท้องถิ่นขนานไปกับการศึกษาวิทยาการนานาชาติ ภายใต้แนวทางการพัฒนาแห่งชาติที่กำหนดให้ทรัพยากรบุคคล เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาที่สามารถเข้าใจพื้นฐานของตนเอง และสามารถก้าวย่างไปเพื่อสัมพันธ์กับนานาชาติได้ ส่วนในอดีตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นผลผลิตจากการปฏิรูปทางการศึกษาที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวทางในการพัฒนาการศึกษาและขยายโอกาสในระดับภูมิภาคท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างขนานใหญ่ในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่ทรงวางแนวทางให้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาระดับภูมิภาคโดยเฉพาะภูมิภาคอีสาน ในโอกาสที่กระแสการปฏิรูปการศึกษาของประเทศก้าวมาสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญในการปรับกระบวนทัศน์ บทบาท และมุมมองใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จึงเสมือนหนึ่งบทบันทึกที่สำคัญของก้าวย่างใหม่ในการปรับแนวคิด และกระบวนการปฏิรูปการศึกษาให้กลายเป็นรูปธรรมจากเดิมในการสร้างสรรค์เยาวชนของชาติตลอดระยะเวลามาอย่างยาวนานแนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หยก กุลณัฐ สุขสุเมฆ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนอัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย ใจเย็น นอกจากสอนแล้วยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ - ชื่อหยก อายุ 21 ปี เพศหญิง สูง 150 cm ใ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถม และเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ยี่หวา วาเศรษฐี ธรรมวงษ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : - อายุ20ปี, เพศหญิง,ศาสนาพุทธ , ส่วนสูง155ซม. ผมยาว ค่ะ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ฝ้าย ณัฐธยาน์ วัฒนเวชรัตน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : - อายุ 24 เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างผอมสูง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิต=แยกสมการ,เศษส่วน,ทศนิยม,เคลคูลัส
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พิม นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เพิ่มเติม : มองโลกในแง่ดี ใจดี อ่อนน้อมถ่อมตน ใจเย็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - พิมค่ะ อายุ 23 ปี, ส่วนสูง 160 ซม., เพศหญิง, ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พิม นางสาวสวรรยา เสารยะวิเศษ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เพิ่มเติม : จิตใจดี รักเด็ก ใจกว้าง พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้น - อายุ : 23 ปี,เพศ : หญิง, ศาสนา : พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : สาน วิศาล ขันธวิเศษ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร
เพิ่มเติม : เน้นความเข้าใจเป็นหลัก อธิบายให้เข้าใจง่าย - เพศชาย อายุุ 31 ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศสาตร์ ฟิสิกส์ ประถม - มัธยม
สถานที่ : อ.เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา / อ.เมืองนครราชสีมา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

1 comments:

 1. https://www.tutorferry.com/2021/04/Best-Online-Tutor-2563-2564.html
  ★★★★★
  แนะติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ ออนไลน์ยอดเยี่ยม
  ติวเตอร์ (คุณครู) : ครูพี่เอ๋ (พันธิสา)
  วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรฯบางเขน คณะศึกษาศาสตร์

  เพิ่มเติม : ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ประถม - มัธยมต้น

  - สอนน้องๆประถม-มัธยมต้น โรงเรียนดังมากมาย
  - ติวสอบเข้าโรงเรียนดังประจำจังหวัดให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ทางออนไลน์มากมาย
  - ติวสอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนศึกษานารี
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสามเสน
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสตรีวิทยา
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิต มศว.
  - ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
  - ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  - ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนเตรียมอุดม
  - ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนมหิดลฯ

  * ผลการเรียนดีขึ้นแน่นอน ครูพี่เอ๋ดูแลเอาใจใส่การเรียนของน้องๆอย่างใกล้ชิด สอนสนุก เนื้อหาแน่น มีโจทย์ให้ฝึกทำมากมาย
  สอนวิชา : คณิตศาสตร์
  สถานที่ : พระราม2
  จังหวัด : กรุงเทพฯ

  สอนทางออนไลน์ : ZOOM / Google Meet

  ตอบลบ