สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » 6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

29 เม.ย. 2564

6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

 6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการเรียนทางไกล

1. ทีวัดิจิทัล
2. ทีวีดาวเทียม
3. ทีวีดาวเทียม
4. www.dltv.co.th
5. Application : DLTV
6. Youtube : DLTV1 Channel - DLTV2 Channel

6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ

powered by Surfing Waves

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

6 ช่องทางการเรียนทางไกลในช่วงโควิด19ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ