สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

1 พ.ค. 2564

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ติวสอบวิชาคณิตศาสตร์

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: Demonstration School, University of Phayao; ย่อ: สธ.มพ./DESUP) เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากคณะ และวิทยาลัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันโรงเรียนมุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปศาสตร์(Liberal Arts Education) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพแนะนำติวเตอร์ติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์


ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา


ข้อมูลติวเตอร์

 ★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ครูพี่เอ๋ (พันธิสา)
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากทหาวิทยาลัยเกษตรฯบางเขน คณะศึกษาศาสตร์

เพิ่มเติม : ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ประถม - มัธยมต้น

- ติวสอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนศึกษานารี
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสามเสน
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสตรีวิทยา
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิต มศว.
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
- ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
- ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนเตรียมอุดม
- ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนมหิดลฯ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ 
สอนทางออนไลน์ : ZOOM / Google Meet

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย
------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวคณิตศาสตร์สอบเข้ามัธยม 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา