สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี

23 พฤษภาคม 2564

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

เลขที่ 695 หมู่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัยแนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จี นาย รชต ภูมิมะนาว
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา สถิติประยุกต์
เพิ่มเติม : การสอนเน้นผู้เรียน..เป็นสำคัญ ให้นักเรียนรู้จักคิด หาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย - อายุ 39 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคิดเลขเร็ว เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา
สถานที่ : บ้านบึง , บ่อทอง
จังหวัด : ชลบุรี / บ้านบึง , บ่อทอง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หมวย สุนันทา เทพสัตรา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบคณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.2 ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Improvement Engineering ที่บริษัท Double A (ฉะเชิงเทรา)
เพิ่มเติม : - ปัจจุบัยอายุ 20 ปี เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ ส่วนสูง 154 ซม. น้ำหนัก 46 กก.

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : บ้านบึง และ อ. เมืองชลบุรี ส่วนถ้าเป็นฉะเชิงเทรา สามารถสอนแถว ต. บางวัว อ.บางปะกง ติดถนนบางนา-ตราด
จังหวัด : ชลบุรี / บ้านบึง และ อ. เมืองชลบุรี ส่วนถ้าเป็นฉะเชิงเทรา สามารถสอนแถว ต. บางวัว อ.บางปะกง ติดถนนบางนา-ตราด

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เจว ปริญปภาด์ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอุตสาหการ สาขาเมคคาทรอนิกส์
เพิ่มเติม : มีนิสัยร่างเริง มองโลกในแง่ดี ขยัน จริงจัง อดทน - ส่วนสูง 158 ซม. , น้ำหนัก 52 กก. , อายุ 22 ปี , เพศ หญิง , ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : บ้านบึง
จังหวัด : ชลบุรี / บ้านบึง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เม ภรณ์ทิพย์ กาญจนฤทธิไกร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : สาขาสัตวศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ส่วนตัวของ นศ บัญชี
เพิ่มเติม : ง่ายๆ สบายๆ เน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เข้าใจน้อง น้องไม่ได้ พี่จะใช้เวลาให้น้องเข้าใจ น้องติดข้อไหน เวลาหลังเลิกเรียน ถ่ายรูปส่งไลน์ เที่ยงคืน ก็ตอบ - อายุ 26 ปี เพศหญิง รูปร่างหน้าตาดี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี ม ปลาย เนื้อหา +สอบเข้า ชีววิทยา ม.ปลาย เนื้อหา+สอบเข้า วิทยาศาสตร์ ม ต้น เนื้อหา+สอบเข้ ม 4 คณิต ม ต้น สอบเข้า ม4 คณิต-วิทย์ ป 6 สอบเข้า สสวท
สถานที่ : บ้านบึง ชลบุรี เซนทรัลชลบุรี โลตัสบ้านบึง บิ๊กซีบ้านบึง ตึกคอม
จังหวัด : ชลบุรี / บ้านบึง ชลบุรี เซนทรัลชลบุรี โลตัสบ้านบึง บิ๊กซีบ้านบึง ตึกคอม

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จ.ชลบุรี