สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร

21 พฤษภาคม 2564

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนศึกษานารี

ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

คำขวัญ ธมฺโม วิชฺชา จ ปญฺญา จ นิจฺจภิยฺโย ปวทุฒเต (คุณธรรม ความรู้ และปัญญา ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรืองถาวร)แนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียนศึกษานารี
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลติวเตอร์

 ★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ครูพี่เอ๋ (พันธิสา)
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากทหาวิทยาลัยเกษตรฯบางเขน คณะศึกษาศาสตร์

เพิ่มเติม : ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ประถม - มัธยมต้น

- ติวสอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสวนกุหลาบ
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนศึกษานารี
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสามเสน
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสตรีวิทยา
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนบดินทร์เดชา
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิต มศว.
- ติวสอบเข้ามัธยม1 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน
- ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
- ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนเตรียมอุดม
- ติวสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนมหิดลฯ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ 
สถานที่ : พระราม2
จังหวัด : กรุงเทพฯ

สอนทางออนไลน์ : ZOOM / Google Meet

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : A วรพงศ์ ตรีสิทธิวนิช ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบ คณะกายภาพบำบัด มหาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ1
เพิ่มเติม : สอนเป็นกันเองกับเด็ก เร้นอธิบายเข้าใจง่าย - อายุ 31 ปีมีประสบการณ์สอน เป็นติวเตอร์ ประมาณ 10 ปี

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : ฝั่งธน แต่สะดวกเป็นสอนออนไลน์มีอุปกรณ์ครบ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ฝั่งธน แต่สะดวกเป็นสอนออนไลน์มีอุปกรณ์ครบ

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พลอย กฤตพร มีเอี่ยม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : - เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6
สถานที่ : ฝั่งธน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ฝั่งธน

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พลอย กฤตพร มีเอี่ยม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพิ่มเติม : - เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6
สถานที่ : ฝั่งธน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ฝั่งธน

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เดฟ ธนาคม สุธาบัณฑิตพงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มศว เคยสอนพิเศษที่สถาบัน ECC สาขาสยามพารากอน เป้นเวลา 2 ปี
เพิ่มเติม : สอนสนุก - อายุ 25 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ สูง 167 ซม.

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
สถานที่ : ฝั่งธน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ฝั่งธน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ใบเตย น้ำอ้อย ตาลประสาท
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบตรีวิศวกรรมเคมี จบโทครุศาสตร์ที่ลาดกระบัง
เพิ่มเติม : สอนละเอียด บวกเทคนิคเข้าใจง่าย - อายุ29ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์.3
สถานที่ : ฝั่งธน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ฝั่งธน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร