สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

24 พฤษภาคม 2564

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต

ติวปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

ปรับพื้นฐานมัธยม 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

73 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เดิมโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองมน 3 (บ้านแสนสุขบน) โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นสละเงินร่วมกันแนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แพม สุนิสา คำไทย ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบมัธยมโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปัจจุบัน กำลังศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก ชลบุรี
เพิ่มเติม : เป็นคนเฟรนลี่ รับได้กับนิสัยผู้เรียนทุกแบบ มีการสอนหลายรูปแบบเนื่องจากต้องปรับให้เข้ากับตัวผู้เรียน ชอบสอนให้ผู้เรียนมีความผ่อนคลายมากกว่าเครียดตลอดชั่วโมงเรียน - อายุ 22 ปี สูง 155 เซนติเมตร เป็นคนเหนือนะคะ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ อนุบาล ประถม มัธยม ฟิสิกส์ มัธยม
สถานที่ : บางแสน, หนองมร, ศรีราชา บ้านในพื้นที่ชลบุรี ยกเว้นสัตหีบและพัทยา
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน, หนองมร, ศรีราชา บ้านในพื้นที่ชลบุรี ยกเว้นสัตหีบและพัทยา

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บี นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำงานเป็นข้าราชการครูมาแล้วประมาณ 3 ปี เคยทำงานสอนในสถาบันจิตคณิต
เพิ่มเติม : - เป็นข้าราชการครู

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : บางแสน เมืองชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน เมืองชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เวฟ ณัฐภัทร แสงมาลา ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ - กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (ได้รับทุนการศึกษาจาก สสวท. "โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)") - มีประสบการณ์สอนพิเศษ 6 ปี และสอนในโรงเรียน 2 ปี
เพิ่มเติม : - ผู้สอนค่อนข้างใจเย็น - การสอนจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน - อายุ 26 ปี ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์
สถานที่ : บางแสน , ศรีราชา ชลบุรี,
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน , ศรีราชา ชลบุรี,

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ทศ ทศพงษ์ สุจริตนรเศรษฐ์ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ทำงานที่บริษัทมิตซูบิชิ
เพิ่มเติม : ใจเย็นและอดทนมาก - อายุ 32 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม ปริญญาตรี
สถานที่ : บางแสน และ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน และ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา

สอนทางออนไลน์ : Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แพน นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ธรรม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ทำงาน : โรงเรียนศรีราชา
เพิ่มเติม : - อายุ 27 ปี, เพศ หญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.6
สถานที่ : บางแสน, ศรีราชา
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน, ศรีราชา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำหอม ณิชกานต์ เกิดนำชัย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : 1) จบปริญญาตรีจาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) กำลังศึกษา คณะวิทศาสตร์สุขภาพ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3) ประสบการณ์สอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 2 ปี 4) ประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม 2 ปี
เพิ่มเติม : สอนเน้นความเข้าใจ อธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เด็กๆชอบ, มีเกมส์สอดแทรกในวิชาเรียนทำให้เด็กๆสนใจและสนุกไปกับการเรียน - อายุ 25 ปี เพศ หญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
สถานที่ : บางแสน ศรีราชา พัทยา,เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ศรีราชา พัทยา,เมืองปราจีนบุรี

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พริม อิษฎา สุวรรณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มีประสบการณ์ทำงานเป็นวิศวกร จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มเติม : - อายุ 26 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
สถานที่ : บางแสน เมืองชลบุรี หนองมน
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน เมืองชลบุรี หนองมน

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปริ้นซ์ ณัฐภัสสร กิตติกันตพงศ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : -กำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.บูรพา ปี 4 เกรดเฉลี่ยรวม 3.85 -เคยเรียนคณะแพทยศาสตร์ มข.(สอบติดโครงการ mdx)แต่ย้ายมาคณะใหม่เนื่องจากปัญหาสุขภาพ -เรียนจบระดับสูงสุดคุมองวิชาคณิตศาสตร์(Completer) -จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.98 ประวัติการทำงาน -ครูสอนคุมองวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์รามคำแหง -ติวเตอร์ part-time ที่โรงเรียนกวดวิชาสนุกคิด by ครูกฤษ @ตลาดหนองมน -ติวเตอร์สอนตัวต่อตัวประสบการณ์กว่า 1 ปี
เพิ่มเติม : นิสัย: เป็นคนใจเย็น ใจดี มีน้ำใจ ยิ้มง่าย อ่อนโยน ดุบ้างแล้วแต่กรณี ลักษณะการสอน : ขึ้นกับความต้องการของผู้เรียน สามารถเลือกเนื้อหาและเรื่องที่จะเรียนได้ ถ่ายเอกสารเตรียมเอกสารสอนให้ฟรี! - อายุ 25 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่างอวบสูง ผิวขาว ใส่แว่น

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : อนุบาล - มัธยมปลาย ภาษาอังกฤษ : อนุบาล - มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ : ประถม - มัธยมต้น
สถานที่ : บางแสน, ตัวเมืองชลบุรี, ห้างเซ็นทรัล, ม.บูรพา, สอนตามบ้าน,สอนตามที่สาธารณะ
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน, ตัวเมืองชลบุรี, ห้างเซ็นทรัล, ม.บูรพา, สอนตามบ้าน,สอนตามที่สาธารณะ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แดน ธนัตถ์ เจริญสุข
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เรียนคณะรัฐศาสตร์ ม.บูรพา
เพิ่มเติม : สอนสนุกไม่เครียดแบบพี่น้อง - อายุ20 เพศชาย

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ วิทย์ ไทย สังคม
สถานที่ : บางแสน ม.บูรพา
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ม.บูรพา

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดวง นางสาวดวงฤทัย ยังจันทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาที่ม.บูรพา เอกการสอนคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม : กันเอง คุยง่าย - อายุ 22 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์- ทุกระดับชั้น
สถานที่ : บางแสน ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี / บางแสน ชลบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์มัธยม 1โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี