สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวปรับพื้นฐานฟิสิกส์มัธยม 4โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

23 มิ.ย. 2564

ติวปรับพื้นฐานฟิสิกส์มัธยม 4โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

แนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ระดับชั้นมัธยม 4 วิชาฟิสิกส์ ข้อมูลติวเตอร์ ★ ติวเตอร์ (คุณครู) : สายัณห์ หทัยทิพย์

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ติวปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์

ปรับพื้นฐานมัธยม 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (อังกฤษ: PSU.Wittayanusorn School) เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มีสถานภาพเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแนะนำติวเตอร์ ติวปรับพื้นฐานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ระดับชั้นมัธยม 4 วิชาฟิสิกส์
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : สายัณห์ หทัยทิพย์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เพิ่มเติม : เป็นกันเองค่ะ สอนจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ - อายุ 22 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ ผอม

สอนวิชา : ฟิสิกส์ สามารถสอน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ม.4-6 และแคลคูลัส 2 ได้ค่ะ
สถานที่ : หาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา ตรัง และพัทลุง
จังหวัด : สงขลา / หาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา ตรัง และพัทลุง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวปรับพื้นฐานฟิสิกส์มัธยม 4โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา