สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาอังกฤษที่เซนทรัลอุบลราชธานี อุบลราชธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

14 มิถุนายน 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาอังกฤษที่เซนทรัลอุบลราชธานี อุบลราชธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่อุบลราชธานี ด้านล่างนี้

คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาภาษาอังกฤษที่อุบลราชธานี [เซนทรัลอุบลราชธานี]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษที่อุบลราชธานี ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แป้ง ณัชชา แก้วจันดี ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ปี 2019 (UMAP)
เพิ่มเติม : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ไม่ตึงเครียด - อายุ 23

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ ศิลปะ
สถานที่ : สุนีย์ เซ็นทรัล
จังหวัด : อุบลราชธานี / สุนีย์ เซ็นทรัล

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ออม นางสาว มนทกานต์ แนวกันยา ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี
เพิ่มเติม : เป็นคนใจเย็น สามารถเข้าใจเด็กได้ดี และมีทักษาะในการพูดเจรจากับนักเรียน - ชื่อ ออม อายุ 25 ปี จบปริญาตรีจากคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม
สถานที่ : เซ็นทรัลอุบล, หมู่บ้าน,ห้างในพื้นที่ ,ร้านกาแฟ
จังหวัด : อุบลราชธานี / เซ็นทรัลอุบล, หมู่บ้าน,ห้างในพื้นที่ ,ร้านกาแฟ

สอนทางออนไลน์ : Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มล มลนภา สายแวว ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2563
เพิ่มเติม : สอนแบบสบาย ๆ เน้นปูพื้นฐาน และสอนตามความสนใจของผู้เรียน - อายุ 24 ปี เพศ หญิง

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฟัง พูด อ่านเขียน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล, คาเฟ่อเมซอนสาขา ม. ราชภัฏอุบล
จังหวัด : อุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล, คาเฟ่อเมซอนสาขา ม. ราชภัฏอุบล

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ครูเสก ครูแอ๋น เสกสรรค์ ทานะ ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ประวัติการศึกษา 2556 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2550 ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันสอนภาษาเอ.ยู.เอ กรุงเทพมหานคร ประวัติการทำงาน 2561- ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาคปกติวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 2563-2563 อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2563-2563 วิทยากร อบรม English Skills วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี อุบลราชธานี 2561-2563 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2561-2563 วิทยากร อบรม English Skill Development for The 21st Century2019 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 2561-2563 วิทยากร โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2561 วิทยากร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 2558-2561 วิทยากร อบรม English Exit Exam คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2558-2561อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2557-2558อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เพิ่มเติม : สอนสนุก ใช้เหตการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวในการสอน สอนให้เข้าใจง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เป็นทั้งeducator และ entertainer - -ข้าพเจ้าอายุ48ปี สูง168 ซม. หนัก66 กก. บุคลิกดี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ lสอนระดับประถม4-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย สอนทุกทักษะ
สถานที่ : กันทรารมย์ ศรีสะเกษ วารินชำราบ เมือง อุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี / กันทรารมย์ ศรีสะเกษ วารินชำราบ เมือง อุบลราชธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ต้นไม้ สุทธิศักดิ์ มีทองแสน ผู้ชาย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : ลักษณะการสอนจะเป็นการสอนแบบเข้าถึงแล้วปรับให้เข้าถึงตัวนักเรียนให้มากที่สุดและจะพยายามแนะนำนักเรียนเมื่อเกิดปัญหา - อายุ 19 เพศ ชาย ศาสนา พุทธ หน้าตาตามรูปเลยครับ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สามารถให้สอนเคมี คณิตศาสตร์ ชีวะ ฟิสิกส์ เพิ่มได้ จะพยายามรับนักเรียนให้น้อยเนื่องจากต้องการการเข้าถึงตัวนักเรียนทุกคน
สถานที่ : บิ๊กซีอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี / บิ๊กซีอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี

สอนทางออนไลน์ : ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เยลลี่ นางสาวพุทธชาด สวัสดี ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เคยเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา 1ปี
เพิ่มเติม : ร่าเริงเเจ่มใส ใจดี มีเหตุผลใจเย็น ช่วยอธิบายการสอนให้เข้าใจมากขึ้น ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เข้าใจในช่วงวัยอารมณ์ของเด็ก - อายุ20ปี รูปร่างสมส่วน ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา
สถานที่ : อำเภอเดชอุดม ในตัวเมืองอุบล
จังหวัด : อุบลราชธานี / อำเภอเดชอุดม ในตัวเมืองอุบล

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด), ZOOM, Line Vdo Call

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : พีช นางสาวธัญวรัตน์ คนเพียร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เเละทำงานสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษตั้งเเต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม
เพิ่มเติม : นิสัยเป็นคนกันเอง ขยัน ตรงต่อเวลา เเละสอนสนุก ไม่เครียด - อายุ 22 ปี เพศ : หญิง ศาสนา : พุทธ เป็นคนตัวเล็ก มีผิวสีขาว

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สามารถสอนตั้งเเต่ Phonics, grammar, communication, Listening, writing เเละอื่นๆ (เตรียมอนุบาล ถึง ผู้ใหญ่)
สถานที่ : สะดวกสอนได้ทาง SKYPE, ZOOM, LINE
จังหวัด : อุบลราชธานี / สะดวกสอนได้ทาง SKYPE, ZOOM, LINE

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ละมัย ละมัย ธรรมวงค์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : เคยสอนพิเศษที่ภูมิลำเนาของตนเองคือจังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ สาขา วิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม : เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ยิ้มง่ายและเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี สำหรับลักษณะการสอน จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะสอนสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ และต้องการที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ และจะสอนโดยสอนอย่างช้าๆไปทีละขั้นตอน หากผู้เรียนไม่เข้าใจก็จะทบทวนจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหา - อายุ 22 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ ลักษณะ สูง 155 กิโลกรัม น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี Central Plaza อุบลราชธานี Sunee Tower อุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี Central Plaza อุบลราชธานี Sunee Tower อุบลราชธานี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มะเหมี่ยว น.ส.ณัฏฐณิชา สารทอง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เพิ่มเติม : สุภาพเรียบร้อย ใจดี รักเด็ก - เพศหญิง ผิวขาว อวบ อายุ 21 ปี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล- ม.3 ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ป.1-6
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล ห้องสมุดมหาวิทยาลัย บ้านนักเรียน
จังหวัด : อุบลราชธานี / ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบล ห้องสมุดมหาวิทยาลัย บ้านนักเรียน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอเชีย นางสาวชลิฎากรณ์ แสนทวีสุข
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่4 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เพิ่มเติม : นิสัยค่อนข้างใจเย็น จะสอนจนกว่านักเรียนจะได้ในจุดนั้น พูดให้นักเรียนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้เข้าใจ และจดจำสิ่งที่เรียนมาแล้วได้ - อายุ 21 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างหน้าตาดี สูง 165 ซม. น้ำหนัก 45 กก.

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ดิฉันเคยสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวระดับชั้นป.2,3,4 มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ในขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์ต่างๆ รวมไปถึงสอนภาษาอังกฤษนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ปัจจุบันดิฉันเรียนคณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 ที่มรภ.อุบลราชธานี
สถานที่ : เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด : อุบลราชธานี / เมืองอุบลราชธานี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาภาษาอังกฤษที่เซนทรัลอุบลราชธานี อุบลราชธานี - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

เซ็นทรัลอุบล, เรียนวิขาภาษาอังกฤษ