สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาเคมีที่ถลาง ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

13 มิถุนายน 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาเคมีที่ถลาง ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาเคมีที่ภูเก็ต ด้านล่างนี้

คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาเคมีที่ภูเก็ต [ถลาง]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาเคมีที่ภูเก็ต ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำตาลทราย ทิพวรรณ. รักตน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เพิ่มเติม : เรียนทฤษฏี และทำแบบฝึกไปพร้อมๆกัน - เพศหญิง อายุ27ปี ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
สถานที่ : สนามบินภูเก็ต ถลาง ในเมือง
จังหวัด : ภูเก็ต / สนามบินภูเก็ต ถลาง ในเมือง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำตาลทราย ทิพวรรณ รักตน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการสึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ สาขาวิชาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันทำงานครัวการบิน กรุงเทพภูเก็ต
เพิ่มเติม : ร่างเริงแจ่มใส - อายุ 27 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : เคมี วิทยาศาสตร์
สถานที่ : สนามบินภูเก็ต /ถลาง /เชิงทะเล /ในเมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / สนามบินภูเก็ต /ถลาง /เชิงทะเล /ในเมืองภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กิ๊ต นายชาคริตร์ เพิ่มพูล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี กศ.บ การสอนเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง การทำงาน ข้าราชการครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อายุงาน 5 ปี 6 เดือน ติวเตอร์กวดวิชาวิชาเคมี ใน จ.พังงา วันจันทร์-ศุกร์
เพิ่มเติม : สอนสนุก ควบคุมเนื้อหา - อายุ 28 ศาสนาอิสลาม เพศ ชาย สูง 177 น้ำหนัก 73

สอนวิชา : เคมี วิทยาศาสตร์ ป1-ม.3 , คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6
สถานที่ : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กิ๊ต นายชาคริตร์ เพิ่มพูล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี กศ.บ การสอนเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง การทำงาน ข้าราชการครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อายุงาน 5 ปี 6 เดือน ติวเตอร์กวดวิชาวิชาเคมี ใน จ.พังงา วันจันทร์-ศุกร์
เพิ่มเติม : สอนสนุก ควบคุมเนื้อหา - อายุ 28 ศาสนาอิสลาม เพศ ชาย สูง 177 น้ำหนัก 73

สอนวิชา : เคมี วิทยาศาสตร์ ป1-ม.3 , คณิตศาสตร์ ป.1-ป.6
สถานที่ : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บูม วรวิทย์ อัญชนานันท์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิศวกรรมศษสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนตรงต่อเวลา และใส่ใจในการสอน - อายุ 26 ปี เพศชาย ศาสนา พุทธ ผิวขาว

สอนวิชา : เคมี วิชาเคมี ม ต้น ม ปลาย
สถานที่ : อำเภอถลาง เมือง จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / อำเภอถลาง เมือง จังหวัดภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นุช อรนุช กังแฮ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตร ประสบการณ์สอนติวมามากกว่ส5ปีเคยติวนักเรียนสอบเข้าจุฬาภรสาธิตปทุมวัน เภสัชพยาบาล
เพิ่มเติม : สอนสนุกเน้นเนื้อหาสาระตามระดับชั้น - เพศหญิง รูปร่างสมส่วน

สอนวิชา : เคมี สามารถสอนได้ทั้งเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ประถม-ม.ปลาย รวมถึงติวสอบเข้า
สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต นัดมาได้ สามกอง กู้กู
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมืองภูเก็ต นัดมาได้ สามกอง กู้กู

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เติ้ล อมรศักดิ์ แซ่ขอ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : การศึกษากำลังศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขา วิชาเคมีศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต การทำงาน เคยทำงานพาร์ทไทม์ ทั่วไป
เพิ่มเติม : เป็นคนนิสัยร่าเริงแจ่มใส ชอบพูดชอบจ่า เป็นคนตลก ลักษณะการสอนจะเน้นความเข้าใจร่วมไปกับการทำกิจกรรมแบบฝึกหัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้ประโยชน์มากที่สุด - อายุ 21 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ รูปร่างหน้าตา พอใช้ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนง่าย คิดในแง่บวกเสมอ ชอบพูด ชอบถาม

สอนวิชา : เคมี วิทยาศาสตร์
สถานที่ : ถลาง อ.กะทู้ อ.เมือง
จังหวัด : ภูเก็ต / ถลาง อ.กะทู้ อ.เมือง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอิง ณัฐติยาภรณ์ พันธนาม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษา วทบ.เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำงานที่ บริษัท เบสท์ ช้อย เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เพิ่มเติม : นิสัย มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รักในการสอน และสายวิชาชีพ ลักษณะการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นสำคัญในนักเรียนเข้าใจเนื้อหา มากกว่าการท่องจำ - อายุ 24 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างสมส่วน

สอนวิชา : เคมี เคมี ม.ต้น-ม.ปลาย เคยสอนพิเศษ ม.4-5 ตอนเรียน ป.ตรี
สถานที่ : ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาเคมี คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาเคมีที่ถลาง ภูเก็ต - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่