สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่หน้าค่ายศรีพัชรินทร์ ขอนแก่น - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

06 กรกฎาคม 2564

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่หน้าค่ายศรีพัชรินทร์ ขอนแก่น - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่ขอนแก่น ด้านล่างนี้

คำตอบ แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้าน

คำถาม [Question]: หาครูสอนพิเศษตามบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่ขอนแก่น [หน้าค่ายศรีพัชรินทร์]

คำตอบ [Answer] : แนะนำครูสอนพิเศษตามบ้านเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่ขอนแก่น ด้านล่างนี้ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : นิว พรธีรา เพียรภูเขา ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : นักศึกษาสัตวแพทย์ ปี 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเติม : การสอนจะเป็นลักษณะค่อนข้างใจเย็นและเน้นอธิบาย มีโจทย์ให้ฝึกทำทุกครั้ง - อายุ 21 ปี นับถือศาสนาพุทธค่ะ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้น และสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ในระดับชั้นประถมต้นและประถมปลาย
สถานที่ : ออนไลน์ และคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ออนไลน์ และคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ได้ (ทั้งหมด)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เจน นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เคยฝึกสอนที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันรับราชการครู ที่โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
เพิ่มเติม : ใจเย็น ใจดี สอนตามความถนัดของผู้เรียน สอนช้าๆ สอนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ - อายุ 25 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นป.1-ม.6
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เจน นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ผู้หญิง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เคยฝึกสอนที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันรับราชการครู ที่โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
เพิ่มเติม : ใจเย็น ใจดี สอนตามความถนัดของผู้เรียน สอนช้าๆ สอนซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ - อายุ 25 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นป.1-ม.6
สถานที่ : อำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ZOOM

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เฟิร์ส จิรภัทร เมษสุวรรณ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มงฟอร์ตวิทยาลัย กำลังศึกษา คณะแพทยศาสตร์สาขารังสีเทคนิค มข
เพิ่มเติม : - อายุ21 ชาย พุทธ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์-ประถม/ มัธยมต้น คณิตศาสตร์-ประถม/มัธยมต้น อังกฤษ-ทุกระดับชั้น ฟิสิกส์ ม.ปลาย ภาษาไทย ประถม มัธยมต้น
สถานที่ : ออนไลน์
จังหวัด : ขอนแก่น / ออนไลน์

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แบม ปรียาภรณ์ แช่มชื่น
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปีที่1 ม.ขอนแก่น
เพิ่มเติม : - อายุ19ปี เพศหญิงค่ะ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ เคยสอนวิชาวิทย์ของม.ต้น และปัจจุบันฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สังคมของม.4 5 6 ค่ะ สอนแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ค่ะ
สถานที่ : ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / ขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โมโม่ ศินิทรา บัวมาตย์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบมัธยมจาก รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย. ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเติม : สอนสบายๆ ไม่เครียด ถ้าอยากให้เข้าโหมดเครียด ก็ทำได้ 55 พร้อมปรับโหมด ผู้เรียนสามารถเลือกแบบการเรียนได้ เช่น สอบเข้า หรือเพิ่มเกรด เรียนเหมือนพี่ติวน้อง บอกเล่าประสบการณ์ในชีวิตได้ แล้วก็จะเรียนแบบ 2 ชม พัก 15 นาที - อายุ 19 เพศหญิง เป็นผู้หญิง ตัวสูง เป็นติ่งเกาหลี(เราคุยเรื่องนี้กันได้555)

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สังคม
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง
จังหวัด : ขอนแก่น / อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ต่อ สมานพล ผลาสิงห์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปี 4 ภาควิชาฟิสิกส์ ม.ขอนแก่น
เพิ่มเติม : สอนสนุก ฮาๆ ไม่เครียด ใจดี เน้นในส่วนที่เด็กไม่เข้าใจจนเข้าใจถึงไปต่อ ถ้าเด็กเครียดก็ให้เล่นเกมเบาสมองก่อนเริามต่อ - อายุ 22 เพศชาย ศาสนาพุทธ เป็นคนตลก และหน้าดุตามสไตล์คนใต้ มีประสบการณ์สอนที่ภาคใต้

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย /วิทย์และคณิต ประถมถึง ม.ต้น
สถานที่ : ในเมืองขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น , เสาร์อาทิตย์อำเภอใกล้เคียงอ.เมืองขอนแก่นได้อาจเพิ่มค่าน้ำมันรถ
จังหวัด : ขอนแก่น / ในเมืองขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น , เสาร์อาทิตย์อำเภอใกล้เคียงอ.เมืองขอนแก่นได้อาจเพิ่มค่าน้ำมันรถ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : กี้ นางสาวภาณุมาศ อำภาคำ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะวิทย์ สาขาเคมี. การทำงานเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ปัจจุบันรับสอนพิเศษอย่างเดียวค่ะ
เพิ่มเติม : นิสัยร่าเริง ยิ้มง่าย เข้ากับเด็กได้ทุกเพศทุกวัย สอนแบบเป็นกันเอง สอนสนุก สอนเรื่องรอบตัวอาจจะมีแทรกเรื่องงานบ้าน การรับผิดชอบ และอีกมากมาย เรียนไม่เครียด และรับสอนการบ้านหลังเลิกเรียน - อายุ23ปี เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ สูง157หนัก41

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ตอนนี้สอนพิเศษpart time ที่ขอนแก่นสอนวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทยได้ ตั้งระดับประถมถึงมัธยมต้น
สถานที่ : พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นได้ทุกที่ และสารคามอำเภอเมือง
จังหวัด : ขอนแก่น / พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นได้ทุกที่ และสารคามอำเภอเมือง

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บี น.ส.ปิยธิดา กุดแถลง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ
เพิ่มเติม : เป็นคนนิสัยร่าเริง สนุกสนาน - ค่ะดิฉันอายุ 24 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ สูง 160 ซม. น้ำหนัก 43 ค่ะ

สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ ค่ะดิฉันเรียนจบสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ ดิฉันก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการสอนนักเท่าไหร่ แต่ดิฉันก็มีใจรักในการสอนหนังสือ อยากเป็นครู ดิฉันถนัดสอนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ
สถานที่ : จังขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามค่ะ
จังหวัด : ขอนแก่น / จังขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามค่ะ

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

------------------


สนใจเรียนกับติวเตอร์
T. 099-823-0343
Line : https://line.me/R/ti/p/%40uvo5435w

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำถาม : ต้องการเรียนวิขาวิทยาศาสตร์ที่หน้าค่ายศรีพัชรินทร์ ขอนแก่น - ดูคำแนะนำครูสอนพิเศษที่นี่

ค่ายศรีพัชรินทร์, จ.ขอนแก่น, เรียนวิขาวิทยาศาสตร์