สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

5 ส.ค. 2564

ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดอกปีบ นางสาวจิตรามาศ สงวนงาม สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ นะดับประถมปลาย-มัธยมต้น สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติวสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2440 เดิมเป็น โรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ใน บริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว่าเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในมลฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ สังฆปาโมกข์ (เพรา พุทธสโร) เป็นผู้ดำเนินการ (ครูใหญ่) ท่านผู้นี้ได้สร้างความเจริญ ในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบูรพาจารย์ท่านแรกของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 116 ปีแนะนำติวเตอร์ ติวสอบเข้าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ดอกปีบ นางสาวจิตรามาศ สงวนงาม
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาอยู่ปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เคยทำงานรอานอาหารพื้นเมืองภูเก็ตชื่อร้าน Tantitium และร้านอาหารไทย-อิตาเลี่ยน ชื่อร้านCottage ทั้งสองร้านอยู่จังหวัดภูเก็ต
เพิ่มเติม : นิสัยใจเย็น ชอบสอน และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ - อายุ22ปี เพศหญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ นะดับประถมปลาย-มัธยมต้น
สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมืองภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มล นฤมล โชติช่วง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.สงขลานครินทร์ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.สงขลานครินทร์
เพิ่มเติม : เป็นกันเอง ใจเย็น อดทน - ชื่อ มล อายุ 25 ปี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมืองภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอ็มมี่ ศุภโชค เพชรรัตน์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ จบการศึกษา ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกไทยคดีศึกษา ม.ทักษิณ ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ศรีปทุม
เพิ่มเติม : นิสัยใจเย็นสบายๆ การสอนจะเป็นแบบกันเองตลกๆแต่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจมากที่สุด - อายุ42ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ สูง165 cm หน้าตาธรรมดา

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับต้น และระดับกลาง
สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมืองภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เม เนาวกานต์ รักแต่ตระกูล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบป.ตรีจาก Faculty of Arts, Monash University, Australia และ ป.โทเอกอังกฤษจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎาสวนสุนันทา ย้ายกลับภูเก็ต เป็นอาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอน TOEIC คณะวิทยาการจัดการ วิชาสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเขียน resume and personality development ให้กับนศ.ปี 4 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรสอน TOEIC ให้นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตสมุย ปัจจุบัน เป็นผู้ประสานงานโครงการ Young Entrepreneurs และสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักเรียน ม.6 ที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ฝ่ายมัธยม สาขากะทู้ ภูเก็ต
เพิ่มเติม : เป็นคนอารมณ์ดี สอนได้ทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมถึง Textbook ต่างๆด้วย - เพศหญิงอายุ 38 ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ TOEIC, IETLS, Writing
สถานที่ : อ.เมืองภูเก็ต และ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต / อ.เมืองภูเก็ต และ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต