สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี

6 ส.ค. 2564

ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำ นางสาวศิริพร นามบ้าน สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สถานที่ : ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ แคราย ติวานนท์ (นนทบุรี)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ติวสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ได้รับบริจาคที่ดินจากนายผาสุกและนางเง็ก มณีจักร สองสามีภรรยาคหบดีชาวอำเภอปากเกร็ด ที่มีความประสงค์ให้สร้างโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย บนพื้นที่ดังกล่าว จึงเกิดการประสานงานจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2521 เดิมให้ชื่อไว้ว่า "โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ๒ (ผาสุก มณีจักร)" และมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน จนถึงปลายปีถัดมา จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน นางอัมพา แสนทวีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และเลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนฯ ในเวลาต่อมาแนะนำติวเตอร์ ติวสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : น้ำ นางสาวศิริพร นามบ้าน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (คบ.5ปี) / ทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัย
เพิ่มเติม : มีเทคนิค กิจกรรมซอดแทรกเนื่อหาบทเรียน เรียนสนุก ผ่อนคลาย ไม่เครียด มียกตัวอย่าง กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย และเข้าใจได้อย่างชัดเจน - อายุ 27 เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่างสมส่วน

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ แคราย ติวานนท์ (นนทบุรี)
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ แคราย ติวานนท์ (นนทบุรี)

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ลูกน้ำ นาาสาวศิริพร นามบ้าน
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะ ครุศาสตร์ เอกสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตร คบ. 5 ปี
เพิ่มเติม : มีเทคนิควิธีการในการสอน มีบูรณากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอบ พัฒนาต่อยอดความรู้ - อายุ 27 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่างหน้าตา ดี สูง ปกติ ผิวขาว

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนรายวิชาภาษาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. / ปวส. และรายวิชาภาษาจีนกลาง ประถม - มัธยม
สถานที่ : ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ ติวานนท์
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ ติวานนท์

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หมี อาภานิจ นวลคล้าย
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษามกาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอกการจัดการออกแบบธุรกิจ ภาคเตอร์
เพิ่มเติม : สบายๆ สอนสนุก - เพศหญิง อายุ 22 ปี

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ เมืองทองราชพฤกษ์
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ เมืองทองราชพฤกษ์

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : หนาม หนามไผ่ รอดศิริ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : เป็นคนสนุกสนาน ชอบเด็กเล็ก มีความอดทน สามารถสอนเด็กพิเศษได้ เน้นกิจกรรม และใบงานควบคู่ - อายุ 27 ปี เพศหญิง

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ สอนเชาว์ปัญญา คณิต ภาษาไทย สำหรับเด็กหลักสูตรอินเตอร์
สถานที่ : ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ นนทบุรี งามวงศ์วาน
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ นนทบุรี งามวงศ์วาน

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : มายด์ นัดดารัตน์ ศรีสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวอุตสาหการ
เพิ่มเติม : สอนสนุก ผ่อนคลาย - อายุ 22 เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ประถม - มัธยมต้น คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น
สถานที่ : ปากเกร็ด เซนทรัลแจ้งวัฒนะ
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด เซนทรัลแจ้งวัฒนะ

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : แอน สุพัชรา ศิริสุนทร
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย, ป.โท MBA Marketing จากนิด้า, เคยไปเรียนภาษาที่อเมริกาเกือบ 3 ปี ทำงานที่ล่าสุดคือเป็น ผู้ช่วย manager ธุรกิจทางด้านการจัดงานประชุม conference ปัจจุบัน ขายของออนไลน์
เพิ่มเติม : ใจเย็น, ชอบอธิบายรายละเอียด - อายุ 36, เพศหญิง, ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ปากเกร็ด, แจ้งวัฒนะ, อ.เมืองนนทบุรี
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด, แจ้งวัฒนะ, อ.เมืองนนทบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เบล สิรินารถ ศรีสรรพางค์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบการศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขา Business Information System, เคยทำงานด้านมาร์เกตติ้ง, IT และงานบริการทั้งกับบริษัทไทยและต่างชาติ
เพิ่มเติม : - อายุ 24 ปี, เพศ ญ, ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : ปากเกร็ด, บางบัวทอง, เซ็นทรัลเวสเกต
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด, บางบัวทอง, เซ็นทรัลเวสเกต

สอนทางออนไลน์ : ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เก๋ SUKANYA SANTINIWET
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : Associate's Degree in Airline Management 1995 – 1997 International Hotel &Tourism Industry Management school (ITIM), Bangkok Thailand
เพิ่มเติม : - 187/64 Soi. Ton son 10 Bangtalad Pakkret Nonthaburi 11120

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ email: [email protected]
สถานที่ : ปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ
จังหวัด : นนทบุรี / ปากเกร็ด - แจ้งวัฒนะ

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ.นนทบุรี