สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

6 ส.ค. 2564

ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จ๋อม วิมลทิพย์ คมพิลา วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์ฯ สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ไทย

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ติวสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ

สอบเข้ามัธยม 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

58 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน (ปรับปรุงแผนการเรียน พ.ศ. 2562) ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน Premium Math และ Premium Science (ห้องเรียนคู่ขนานเดิม) ห้องเรียน Platinum Classroom ภาคปกติ ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program,EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน Premium Math และ Premium Science (ห้องเรียนคู่ขนานเดิม) ห้องเรียน Platinum Classroom แบ่งตามการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน โดยเป็นห้องเฉพาะของนักเรียนที่ศึกษาต่อในแผนการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ห้องเรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ภาษาจีน ศิลปศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น-สเปน ภาคปกติ ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษแนะนำติวเตอร์ ติวสอบเข้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้นมัธยม 1 วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จ๋อม วิมลทิพย์ คมพิลา
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เพิ่มเติม : อัธยาศัยดี เข้ากับเด็กได้ดี สอนด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย - อายุ 23 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ไทย อังกฤษ -ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม
สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมืองขอนแก่น อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปุกปุย ปานวาด จรรย์รมณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาปี2 ที่มหาวิทยาลัยotago New Zealandแต่จะกลับไปอยู่ไทยถาวร
เพิ่มเติม : เป็นคนง่ายๆใจเย็น คิดว่าสอนเด็กเล็กได้ค่ะ - 22 เพศญ ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ประถม- มัธยมศึกษา
สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมืองขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เอ วราภรณ์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เพิ่มเติม : - อายุ 25 เพศ หญิง ศาสนาพุทธ

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : อ.เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น / อ.เมืองขอนแก่น

สอนทางออนไลน์ : ไม่ได้

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยม 1โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น