สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » ครูพี่ไนท์ (ID : 13960) สอนวิชาเคมี ที่เชียงใหม่
✎ ต้องการหาติวเตอร์ คลิกที่นี่!

07 สิงหาคม 2564

ครูพี่ไนท์ (ID : 13960) สอนวิชาเคมี ที่เชียงใหม่

ครูสอนเคมีที่เชียงใหม่ สอนเคมีออนไลน์ สอนเคมีมัธยม สอนเคมีมหาลัย เรียนเคมีที่เชียงใหม่ เรียนเคมีออนไลน์ เรียนแคมีตัวต่อตัว

ครูสอนเคมีที่เชียงใหม่ สอนเคมีออนไลน์ สอนเคมีมัธยม สอนเคมีมหาลัย เรียนเคมีที่เชียงใหม่ เรียนเคมีออนไลน์ เรียนแคมีตัวต่อตัว

ครูพี่ไนท์ นาย นัฐวุฒิ เต็มชื่น ID : 13960สอนวิชา : เคมี

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : - เคมี มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) - เคมี มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) - เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย - ตะลุยโจทย์เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย - เคมี เพื่อสอบเข้าโรงเรียนนายร้อย - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป (ป.ตรี) - เคมีอินทรีย์ (ป.ตรี) - เคมีวิเคราะห์ (ป.ตรี) - สเปคโทรสโคปีสำหรับสารอินทรีย์ (ป.ตรี) - ชีวเคมี (ป.ตรี) - วัสดุศาสตร์ (ป.ตรี) - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (ป.ตรี)

สอนระดับชั้น : มัธยมต้น, มัธยมปลาย, อุดมศึกษา, บุคคลทั่วไป

สถานที่ : อำเภอเมือง (บ้านของผู้เรียน หรือสถานที่สาธารณะ)
จังหวัด : เชียงใหม่


ค่าเรียน :  200-350 บาท/ชม. 

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ZOOM

สถาบันการศึกษา
ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประวัติการทำงาน : - ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ - นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการสอน : - เคมี ม.4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ - เคมี ม.4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย - เคมี ม.4-6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง - เคมี ม.4-6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย - เคมี ม.ปลาย TCAS - เคมี Cadet - เคมี โอลิมปิก - เคมีทั่วไป ม.เกษตรศาสตร์, ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, KMITL (inter), CU (inter), KU (inter) - เคมีอินทรีย์ ม.เชียงใหม่, ม.หัวเฉียว, ม.แม่โจ้, ม.มหิดล - เคมีวิเคราะห์ ม.เชียงใหม่ - ชีวเคมี ม.มหิดล - ปฏิบัติการเคมี ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ : - สอนนักเรียนจนได้รางวัลเหรียญทองแดง The 16th Thailand Chemistry Olympaid. - สอนนักเรียนจนสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอนนักเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อายุ 37 ปี มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียน

เรียนเคมีกับครูพี่ไนท์ ที่อำเภอเมือง (บ้านของผู้เรียน หรือสถานที่สาธารณะ) คลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry
โทรเลย
099-823-0343


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ครูพี่ไนท์ (ID : 13960) สอนวิชาเคมี ที่เชียงใหม่

3.0Star, เคมี, เชียงใหม่, บุคคลทั่วไป, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, อุดมศึกษา, Tutor