สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ครูพี่จอย (ID : 13965) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่อุดรธานี

10 สิงหาคม 2564

ครูพี่จอย (ID : 13965) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่อุดรธานี

ครูสอนวอทย์ที่อุดร สอนเคมีที่อุดร สอนชีวะที่อุดร สอนคณิตที่อุดร สอนวิทย์ที่หมากแข้ง สอนเคมีที่หมากแข้ง สอนชีวะที่หมากแข้ง สอนคณิตที่หมากแข้ง

ครูสอนวอทย์ที่อุดร สอนเคมีที่อุดร สอนชีวะที่อุดร สอนคณิตที่อุดร สอนวิทย์ที่หมากแข้ง สอนเคมีที่หมากแข้ง สอนชีวะที่หมากแข้ง สอนคณิตที่หมากแข้ง

ครูพี่จอย น.ส.ปภัฎชมน นารากรณ์ ID : 13965สอนวิชา : วิทยาศาสตร์ - ชีวะ - เคมี - คณิตศาสตร์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ประถมและมัธยมต้น ชีววิทยา เคมี ม.4 -ม.5

สอนระดับชั้น : ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น, มัธยมปลาย

สถานที่ : ที่บ้านนักเรียน ต.หมากแข้ง /ต.นาข่า/ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
จังหวัด : อุดรธานี


ค่าเรียน : 200-300 บาท/ชั่วโมง 

สอนทางสไกป์ (Skype) หรือ Line VDO Call หรือ ZOOM : ZOOM

สถาบันการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รร.อนุบาลอุดรธานี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.สตรีราชินูทิศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร. สตรีราชินูทิศ สาขา วิทย์ – คณิต

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาจุลชีวะชีววิทยา 

• ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี 
• ประวัติการฝึกอบรม 
1. อบรม ระบบ HACCP และ GMP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป 
2. อบรมการจัดทำ มาตรฐาน ระบบ ISO 9001 : 2000 
3. อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 
4. อบรม ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5. อบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
6. อบรมการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดการของกรมบัญชีกลาง 
7. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้นำ 

ประวัติการทำงานจากปัจจุบัน 
1. พนักงานทำความสะอาด บ.เอไอเอส ไฟเบอร์ จังหวัดอุดรธานี 
2. Technical Support ประจำโรงงานผลิต ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สตาร์บอนด์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด จังหวัดชลบุรี (ผลิตกาวยางอุตสาหกรรม) 
 3. พนักงานจ้างทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณและการเงิน สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
4. เจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพ บริษัท เอพีแซด โคเปอร์เรชั่น จำกัด (โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ) Biotech จังหวัดปทุมธาน 
5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
6. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
7. พนักงานราชการ ห้องปฏิบัติการสาขาชีววิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา เชียงราย (โครงการ สคว.) 
8. พนักงานราชการ ห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ โรงเรียนอุดรพิยานุกูล ( โครงการ สคว. สควท. สอวน) 
9. ครูจ้างสอนวิชาเคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
สนุกสนาน,ติ่งเกาหลี, ชอบเล่านิทานธรรมะ
อายุ 39 ปี ,หญิง,ศาสนาพุทธ,รูปร่างเล็ก ผมยาว

เรียนวิทยาศาสตร์กับครูพี่จอย ที่ที่บ้านนักเรียน ต.หมากแข้ง /ต.นาข่า/ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี คลิกเลย


แอดไลน์ไอดี : tutorferry
โทรเลย
099-823-0343


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ครูพี่จอย (ID : 13965) สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่อุดรธานี

คณิตศาสตร์, เคมี, ชีวะ, นาข่า, วิทยาศาสตร์, หนองขอนกว้าง, หมากแข้ง, อุดรธานี, Tutor